Sommarjobbare berättar

Inom Region Uppsala finns möjlighet att sommarjobba med olika verksamheter. Hör gärna av dig om du är intresserad!

Sommarjobb som regionutvecklare

Agnes, Ida och Livia har undersökt hur utbildningarna till vård- och omsorgsprogrammet samt industri- och teknikprogrammen kan göras mer attraktiva för unga som ska göra sitt gymnasieval.

– Vi har sommarjobbat som regionutvecklare och har haft två uppdrag där vi har undersökt varför få unga söker sig till vård- och omsorgsprogrammet samt till industri- och teknikprogrammen, berättar Livia. Vi har också undersökt vad som kan öka intresset för att utbilda sig till undersköterska eller till ett teknikjobb.

– Resultatet av enkäten och intervjuerna vi har gjort med unga mellan 14 och 19 år visar bland annat att många har för lite kunskap om utbildningarna. Inför gymnasievalet är det väldigt mycket fokus på de högskoleförberedande utbildningarna och inte alls lika lätt att få information om industri- och teknikprogrammen eller vård- och omsorgsprogrammet, säger Agnes.

Bidrar med ungas perspektiv

– Vårt resultat visar också att utbildningarna har ganska låg status på grund av att intagningspoängen är låga, berättar Ida. Vi tror att intresset bland unga skulle öka med högre intagningspoäng och om fler får kunskap både om utbildningarna i sig och om de jobb du kan få efter utbildningen. 

– Det har varit väldigt intressant, roligt och lärorikt att jobba med dessa frågor. Och det känns att vi har kunnat bidra med en inblick i vad ungdomars syn på dessa utbildningar och yrken är, säger Agnes, Ida och Livia.

Delaktighet för barn och unga

Sedan 2020 tar avdelningen för regional utveckling på Regionkontoret emot tolv gymnasieungdomar som sommarjobbare med titeln regionutvecklare. Det är en del i uppdraget att ge barn och unga delaktighet och inflytande i regionens verksamhet, i enlighet med barnkonventionen och Region Uppsalas barnrättspolicy.

Ungdomarna är anställda under en fyraveckorsperiod och bidrar med ungdomsperspektiv i olika aktuella samhällsfrågor och ämnen genom att samla in information, analysera och föreslå förbättrings- och eller åtgärdsförslag. Detta är ett samarbete med Barnombudet i Uppsala län.

Kontakt

E-post: HR-och arbetsmarknadsavdelningen.

Vill du veta mer om hur det är att jobba som regionutvecklare? Kontakta Martina Melander: martina.melander@regionuppsala.se

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala