Vad du blir en del av

Med cirka 12 000 anställda strävar vi efter att vara i toppklass. För att nå vår ambition behöver vi ständigt utvecklas – och vi arbetar för att hela tiden bli ännu bättre. Det gäller allt från våra tjänster och kvaliteten på det vi levererar till hur vi är som arbetsgivare.

Vår organisation har sina rötter i 1860-talet och är spridd över åtta kommuner. I dagsläget är vi Uppsala läns näst största arbetsgivare och vår långa historia har gjort oss till en erfaren och stabil aktör. Som verksamhet värnar vi om den höga kompetensnivå som präglar vår organisation.

Vi värnar om både kunden och medarbetaren

För oss innebär toppklass en organisation som använder sina resurser på ett effektivt sätt, som är kvalitetsmedveten och som förvaltar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom ska organisationen stärka länets attraktionskraft. För att lyckas med detta främjar vi utvecklingsarbete och strävanden efter kontinuerliga förbättringar i verksamheterna.

Det är också viktigt för oss att ta tillvara varje medarbetares kunskaper. Vi vill både att rätt personer ska vilja stanna och utvecklas med oss, och rekrytera nya talanger.

Vi tar hand om våra medarbetares olika förutsättningar

Lika rättigheter och varje människans värdighet är viktigt för Region Uppsala. I vår organisation ska ingen diskrimineras eller trakasseras, vi ska ge ett professionellt och värdigt bemötande.

Likabehandling för Region Uppsala betyder att ta hand om människors olika förutsättningar. Vi arbetar för att alla medarbetare och invånare får lika rättigheter och möjligheter. Att arbeta med likabehandling hjälper till att göra arbetsmiljön bättre för våra medarbetare, det ger högre kvalitet för våra invånare och gör Region Uppsala mer attraktiv.

Vi bidrar till en hållbar utveckling

Vi tar också vårt ansvar för att skapa en hållbar framtid. I vår vardag arbetar vi med avfallshantering och energisparande, och vi arbetar för att de kemikalier och läkemedel vi använder ska påverka miljön på minsta möjliga sätt.

Region Uppsala är miljöcertifierat och ligger i täten bland de regioner  som serverar högst andel ekologisk mat.

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala