Vårt ledarskap

Alla chefer hos oss har en viktig roll. Genom dig som chef kan medarbetarna växa och bidra till ännu bättre service till medborgarna. Det är både en rolig och utmanande roll. Vi har därför satsat extra mycket på Ledarskapsakademin.

Vi har ett situationsanpassat ledarskap med särskilt fokus på ett kommunikativt och coachande ledarskap. Det ska bidra till att utveckla medarbetare, grupper och organisationer. Syftet är att skapa en positiv kultur för samarbete och utveckling.

Det är också en viktig del för ett hälsofrämjande arbete. I ett coachande ledarskap sätter chefen, tillsammans med medarbetaren, mål, identifierar hinder, skapar lösningar, planerar, tar ansvar och återkopplar.

Ett väl fungerande ledarskap ser vi som en viktig förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas mot uppställda mål. Vi har en föränderlig och ofta komplex verksamhet och omvärld där vi behöver chefer som har mod och är bra på att samverka. 

Som chef i Region Uppsala har du genom ett antal olika chefsprogram möjlighet att utveckla ditt ledarskap. Här är en del av de chefsprogram vi erbjuder dig som redan är chef – och för dig som vill bli. 

Program och utbildningar för dig som är eller vill bli ledare.

Våra chefsprogram

Vi söker morgondagens ledare

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala

Hitta på sidan