Utbildningar och program för ledare och blivande ledare

Att vara ledare hos oss är både roligt och utmanande. Vi vill ge våra ledare rätt förutsättningar att lyckas i sin roll. Därför erbjuder vi flera utbildningar i kombination med andra verktyg. Vi har även ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till dig som medarbetare som har ambitionen att bli ledare.

Utvecklingsprogram för dig som vill bli chef  

För dig som är intresserade av att bli ledare finns möjlighet att söka till ledarskapsprogrammet Morgondagens ledare. Fokus i programmet ligger på att öka förståelse för chefens roll och vardag. Teori och praktik varvas för att skapa en lärande miljö och stor vikt läggs vid personlig utveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Programmet sträcker sig över ett år.  

Chefsprogram för dig som ny chef inom Region Uppsala

Det operativa chefsprogrammet vänder sig till dig som är ny chef och även till dig som har tidigare chefserfarenheter men är ny inom Region Uppsala. Du får fördjupa dig i ledarskap, arbetsrätt, ekonomi och arbetsmiljö. Programmet ger kunskap, färdigheter och verktyg i din rollen som chef inom Region Uppsala.  

Programmet består av fyra moduler som omfattar totalt åtta dagar. Det operativa chefsprogrammet är obligatoriska för dig som är ny chef inom Region Uppsala med ett långsiktigt uppdrag.  

När du gått det operativa chefsprogrammet finns flera olika fristående temautbildningar inom olika områden att gå för dig som är chef med ett långsiktigt uppdrag. 

Strategiskt chefsprogram 

Det här programmet är för dig som varit chef hos oss ett tag. Möt forskare, externa och interna föreläsare och få fördjupning inom styrning, ledning och utveckling av personal och verksamhet utifrån ett strategiskt perspektiv. Stor vikt ligger på erfarenhetsutbyte kopplat till ledaruppdraget. Efter utbildningen får du möjlighet att ingå i ett nätverk med övriga chefer från programmet. 

Mentorskapsprogram och nätverk för chefer  

För att du som chef hos oss ska kunna utvecklas över tid erbjuder vi möjlighet till lärande och växande genom erfarenhetsutbyte chefer emellan, både genom vårt mentorskapsprogram för chefer och i våra chefsnätverk.  

Webbutbildningar och externa utbildningar 

Det finns flera interna webbutbildningar för dig som ledare och möjlighet att delta i externa utbildningar efter behov. 

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala