Bastjänstgöring (BT)

Välkommen till Region Uppsala och information om bastjänstgöring för utlandsutbildande läkare.

1 juli 2021 trädde en ny föreskrift om läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft. Den innebär att ST förlängs och inleds med Bastjänstgöring (BT) som en obligatorisk första fristående del i ST. Krav på BT gäller för legitimerade läkare som inte har gjort Allmäntjänstgöring (AT) i Sverige och som inte hade påbörjat sin ST när föreskriften trädde i kraft. 

BT för utlandsutbildade BT-läkare

Du som har krav på dig att göra BT, har svensk läkarlegitimation och styrkt språkkompetens på C1-nivå är kvalificerad att söka BT (bastjänstgöring). Du ska även omfattas av övriga föreskriftsreglerade krav på BT. Läs mer om dessa hos Socialstyrelsen.

Bastjänstgöring inom Region Uppsala

Inom Region Uppsala genomförs Bastjänstgöring (BT) fristående från ST. Våra BT-läkare rekryteras centralt och anställs på en BT-enhet med regionalt uppdrag. BT-enheten ansvarar för att bastjänstgöringen utformas i enlighet med föreskriftsreglerade krav och för att intyga att målbeskrivningens kompetenskrav har uppnåtts inför ansökan om BT-bevis.

BT-enheten ligger inom Akademiska sjukhusets forsknings- och utbildningsavdelning (FoU). Enheten är bemannad med BT-chef, övergripande BT-studierektor, och BT-studierektorer ansvariga för respektive tjänstgöringsavsnitt under BT. Anställningen som BT-läkare är en visstidsanställning på 12 månader (BT-utbildningstjänst).

Ansökan till bastjänstgöring i Region Uppsala

Rekrytering till BT sker två gånger per år, i februari och augusti. Ansökningar  tas enbart emot under ansökningsperioden. 

När ansökningen är öppen finns uppdaterad länk på den här sidan.

BT bedrivs på tre av regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus som erbjuder högspecialiserad vård i världsklass, samtidigt som sjukhuset tillhandahåller och ansvarar för länssjukvård till alla invånare i Region Uppsala. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. 

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping  är ett läns- och akutsjukhus för södra länsdelens invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, primärvården samt Håbo-, Enköping- och södra delarna av Heby kommun.

Nära vård och hälsa 

Nära vård och hälsa har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och specialiserad habilitering. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering.

Tjänstgöringsplan för bastjänstgöring Region Uppsala

  • Introduktion - Kliniskt träningscentrum
  • Primärvård - BT-vårdcentraler
  • Akut sjukvård - Lasarettet i Enköping, Akademiska sjukhuset
  • Psykiatri - Akademiska sjukhuset
  • Valfri placering

Tjänstgöringsperioder under höstterminen 2024:

  • Introduktion 4 veckor
  • Primärvård 16 veckor
  • Akut sjukvård 16 veckor
  • Psykiatri 12 veckor + 4 veckors valfri placering

Frågor och svar

Frågor och svar om BT

Kontakt

David Smekal, överläkare
bt-enheten@regionuppsala.se
018-611 92 92

Louise Ollivier
louise.lundqvist.ollivier@regionuppsala.se