Bastjänstgöring (BT)

Välkommen till Region Uppsala och information om bastjänstgöring för utlandsutbildande läkare.

1 juli 2021 trädde en ny föreskrift om läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft. Den innebär att ST förlängs och inleds med Bastjänstgöring (BT) som en obligatorisk första fristående del i ST. Krav på BT gäller för legitimerade läkare som inte har gjort Allmäntjänstgöring (AT) i Sverige och som inte hade påbörjat sin ST när föreskriften trädde i kraft. 

BT för utlandsutbildade BT-läkare

Du som har krav på dig att göra BT, har svensk läkarlegitimation och styrkt språkkompetens på C1-nivå är kvalificerad att söka BT-tjänstgöring. Du ska även omfattas av övriga föreskriftsreglerade krav på BT. Läs mer om dessa hos Socialstyrelsen.

Nästa möjlighet att ansöka om BT-tjänst inom Region Uppsala är 1-15 februari 2023.

Bastjänstgöring inom Region Uppsala

Inom Region Uppsala genomförs Bastjänstgöring (BT) fristående från ST. Våra BT-läkare rekryteras centralt och anställs på en BT-enhet med regionalt uppdrag. BT-enheten ansvarar för att bastjänstgöringen utformas i enlighet med föreskriftsreglerade krav och för att intyga att målbeskrivningens kompetenskrav har uppnåtts inför ansökan om BT-bevis.

BT-enheten ligger inom Akademiska sjukhusets forsknings- och utbildningsavdelning (FoU). Enheten är bemannad med BT-chef, regionövergripande BT-studierektor, och BT-studierektorer ansvariga för respektive tjänstgöringsavsnitt under BT. Anställningen som BT-läkare är en visstidsanställning på 12 månader (BT-utbildningstjänst).

Nu kan du ansöka till BT i Region Uppsala. Sista ansökningsdag 15 februari.

BT bedrivs på tre av regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus som erbjuder högspecialiserad vård i världsklass, samtidigt som sjukhuset tillhandahåller och ansvarar för länssjukvård till alla invånare i Region Uppsala. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. 

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping  är ett läns- och akutsjukhus för södra länsdelens invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, primärvården samt Håbo-, Enköping- och södra delarna av Heby kommun.

Nära vård och hälsa 

Nära vård och hälsa har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och specialiserad habilitering. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering.

Tjänstgöringsplan för bastjänstgöring Region Uppsala

  • Introduktion - Kliniskt träningscentrum
  • Primärvård - BT-vårdcentraler
  • Psykiatri - Akademiska sjukhuset
  • Akut sjukvård - Lasarettet i Enköping, Akademiska sjukhuset

Bildmodell över upplägg för bastjänstgöringen.

Frågor och svar

Frågor och svar om BT

Kontakt

Bettina Friedrichs
Specialistläkare
bt-enheten@regionuppsala.se
018-61 74 137

Maria E Gustafsson
HR-partner
maria.e.gustafsson@regionuppsala.se
018-617 50 31