Bastjänstgöring (BT)

Välkommen till Region Uppsala och information om bastjänstgöring för utlandsutbildande läkare.

Riksdagen har fattat beslut om ett sammanhållet utbildningssystem för läkare som innebär att den universitetsbaserade grundutbildningen som idag leder till läkarexamen förlängs och blir legitimationsgrundande. Samtidigt förlängs specialiseringstjänstgöringen och inleds med en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård, så kallad bastjänstgöring för läkare (BT). Specialiseringstjänstgöringen för läkare (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Bastjänstgöring inom Region Uppsala

Bastjänstgöringen i Region Uppsala är fristående från ST och är en visstidsanställning på 12 månader (BT-utbildningstjänst). Regionen startar nu upp ett BT-kansli med regionalt uppdrag, med tillhörande BT-chef, BT-studierektor, handläggare och BT-ansvariga för respektive tjänstgöringsavsnitt.

AT/BT bedrivs på tre av regionens förvaltningar

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset erbjuder högspecialiserad vård i världsklass, samtidigt som sjukhuset tillhandahåller och ansvarar för länssjukvård till alla invånare i Region Uppsala. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. 

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping  är ett läns- och akutsjukhus för södra länsdelens invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, primärvården samt Håbo-, Enköping- och södra delarna av Heby kommun.

Nära vård och hälsa 

Nära vård och hälsa har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och specialiserad habilitering. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering.

Preliminärt upplägg av bastjänstgöringen

  • Introduktion - Kliniskt träningscentrum
  • Primärvård - BT-vårdcentraler
  • Psykiatri - Akademiska sjukhuset
  • Akut sjukvård - Lasarettet i Enköping, Akademiska sjukhuset

Bildmodell över upplägg för bastjänstgöringen.

Hur du söker BT inom Region Uppsala

  • Första BT-tjänsterna utannonseras efter årsskiftet 2021/2022 och kommer annonseras på denna sida.
  • Preliminärt sex BT-tjänster med tjänstgöringsstart  augusti/september 2022.

Frågor och svar

Frågor och svar om AT

Frågor och svar om BT

Här växer kunskap och människor - en film om oss

Kontakt

För frågor rörande BT och dess upplägg
Christina Halford
christina.halford@akademiska.se

För frågor rörande anställningen och lön
Jonathan Sandström
jonathan.sandstrom@akademiska.se

För frågor rörande rekryteringsprocessen
Rekryteringsteamet
rekrytering@akademiska.se

AT Akademiska sjukhuset
Erik Salaneck
erik.salaneck@akademiska.se

AT Lasarettet i Enköping
Arturo Centurion
arturo.centurion@regionuppsala.se