”Regionen är en framtida arbetsplats”

Trafik och samhälle välkomnar varje år studenter med intresse för samhällsutveckling och kollektivtrafik. Elin och Alva berättar vad det gjorde under sin praktiktid.

Praktikanterna Elin och Alva sittande vid en dator.

Elin och Alva är praktikanter på avdelningen för samhällsutveckling på Trafik och samhälle. Uppdraget är att hitta arbetssätt för att integrera barnperspektivet på förvaltningen, med anledningen av att barnkonventionen sedan första januari 2020 blivit lag. De tar också fram verktyg, en kunskapsbank och mallar.

Förutom arbetet med barnperspektivet har Alva och Elin också fått ta del av hur det dagliga arbetet ser ut för medarbetarna på avdelningen.  

– Som student vill man få en inblick i hur det är i arbetslivet, vilket vi fått här, säger Alva. Man inser hur skönt det är att ha ett kontor, rutiner och tider. Roligt att också lära sig en massa, att prata med någon som har jobbat i 20 år. 

– Folk har så mycket kunskap, fortsätter Elin. Man tar hjälp av varandra och använder sig av varandras kunskap. Och som student blir man glad för gratis kaffe och frukt! 

Före praktiken tyckte de båda att det var svårt att greppa vad som gjordes på regional nivå. Men nu ser de regionen som en framtida arbetsplats. 

– Jag vill gärna testa alla nivåer, kommunalt, regionalt, privat och nationellt, säger Alva. Det regionala utvecklingsarbetet är komplext och det är mycket som spelar in. Bara i Uppsala län är det åtta kommuner, alla med olika förutsättningar. Det har varit lärorikt att se hur regional samhällsplanering går till och vilka andra sorts perspektiv man har, om man jämför med till exempel kommuner som har lite annat fokus.  

– Jag tänker att man får hitta sin plats utifrån sin utbildning och använda sin bakgrund, säger Elin.