Ditt besök

Här hittar du information som kan vara bra att känna till innan du ska besöka eller läggas in på lasarettet. Du finner också information om annan service som finns på sjukhusområdet, exempelvis sjukhusvärdar, apotek, cafeteria, bibliotek och sjukhuskyrka.

Illustration av mobiltelefon.

Hitta till och på lasarettet

Vägbeskrivningar och kartor.
Illustration av en buss.

Inför ditt besök

Parkering, besökstider, sjukresor - här hittar du svaret på många praktiska frågor.
Illustration av två pratbubblor.

Patientinformation

Här hittar du information om patientavgifter, hur du skriver en egen vårdbegäran och hur du går tillväga om du inte är nöjd med vården.
Illustration av en hand på ett hjärta för att illustrera omtanke.

Service

På lasarettet finns apotek, bibliotek, restaurang och cafeteria. I huvudentrén står också sjukhusvärdarna och hjälper dig rätt.