Lasarettsansluten hemsjukvård

Enheten lasarettsansluten hemsjukvård - LAH - har som uppdrag att utföra specialiserad vård i patientens hem.

Vården ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan vilket vi uppnår genom att arbeta i team. Verksamheten består av en specialiserad hemsjukvårdsdel och en palliativ slutenvårdsenhet. Dessa har ett integrerat arbetssätt - sjuksköterskan ska kunna följa sin patient oavsett vårdform.

Mål med hemvård

Syftet med LAH är att förbättra för patienten genom att:

 • Minimera undvikbar slutenvård.
 • Undvika tidiga återinläggningar.
 • Korta ner vårdtiderna inom slutenvården.
 • Vårda patienten på rätt vårdnivå.

Anslutning

Patienten ansluts till LAH efter bedömd och accepterad remiss. Anslutning sker dagtid, helgfri vardag, av den läkare som ingår i LAH-teamet. Remiss kan skrivas av läkare i slutenvård och primärvård samt av kommunernas sjuksköterskor. 

Team och verksamhet 

LAH-teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och kurator.

Specialiserad vård i hemmet

Patienten följs över tid och har ett förväntat vårdförlopp. Vårdande och behandlande insatser görs. Verksamheten bedrivs dygnet runt och består bland annat av:

 • Specialiserad palliativ vård.
 • Multisjuka/kroniska sjukdomar exempelvis KOL.
 • Intravenös antibiotikabehandling.

LAH-avdelningen

På LAH-avdelningen vårdas patienter som är anslutna till den lasarettsanslutna hemsjukvården och tillfälligt har behov av slutenvård. Vi lindrar symtom av en obotlig sjukdom oavsett diagnos. Avdelningen har sex vårdplatser. Besökstiderna är fria och det finns möjlighet för husdjur att vistas hos oss efter överenskommelse.

Här arbetar läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist som tillhandahåller palliativ vård i livets slutskede samt övrig vård för våra LAH-patienter efter behov.

Palliativ vård 

Vi bedriver vård utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar:

 • God symtomkontroll.
 • Fungerande kommunikation/relation.
 • Närståendestöd.
 • Fungerande teamarbete.

Verksamhetens mål är så god livskvalitet som möjligt för patient och närstående. 

Dr Westerlunds rehabträdgård 

I nära anslutning LAH-avdelningen ligger Dr Westerlunds rehabträdgård, som är en fin plats för rehab, umgänge och avkoppling.

En liten film om Gun

Gun är 79 år och har svår hjärtsvikt. Hon bor i egen lägenhet och har hemtjänst, sitter i rullstol och lever ett aktivt liv. Gun var ansluten till LAH under tre månader 2017 och kunde därefter skrivas ut till hjärtsviktsmottagningen. Hon blev åter ansluten i mars 2018.

Mer information på 1177.se

Kontakt

Lasarettsansluten hemsjukvård

Telefon: 0171-41 83 71

LAH-avdelningen - Lasarettet i Enköping

Nyängsvägen 4C 745 38 Enköping

Jessica Pato Ramirez

Avdelningschef