Rehabträdgården

Som ett led i arbetet med hälsofrämjande sjukhus skapade lasarettet år 2007 en hälsoträdgård för träning, rekreation, vila och stimulans av alla sinnen. Projektet var ett samarbete med äldreomsorgen i Enköpings kommun.

Ett fågelbad med vatten som bubblar upp ur en rundel av granit.

Dr Westerlunds rehabträdgård ligger bakom lasarettet, vid Nyängsvägen, och är öppen för alla. Trädgården är välbesökt av både patienter, närstående, av lasarettets medarbetare samt en hel del trädgårdsintresserade besökare.

Trädgården är planerad av trädgårdsdesigner Sylvia von Ehrenheim som också var projektledare då trädgården skapades. 

Rehabträdgården vid Lasarettet i Enköping. En hälsoträdgård – för träning och rekreation i Dr Westerlunds anda som ansåg att naturen läker, stimulerar och lugnar.

Sylvia von Ehrenheim

Trädgården är till för många

Trädgården är planerad för flera målgrupper:

  • Rehabpatienter för utökade möjligheter till god rehabilitering.
  • Medarbetare för en angenämare arbetsmiljö och en ny friskvårdsaktivitet.
  • Anhöriga och närstående för möjlighet umgås med sina kära, mer ostört och lättsammare i en trevlig utemiljö.
  • Kommunens LSS-anställda och psykiatri för möjlighet att ansvara för daglig skötsel.
  • Invånare och besökare då trädgården är öppen för allmänheten och ingår som en del i parkstaden. Den ansluter naturligt både till Åpromenaden och till Gröngarnsåsen med Dyarna.      

Foto av en parkbänk framför en buske med röda blommor. I bakgrunden syns ett lusthus med snickarglädje och spira på taket.      Foto av klematis som klättrar mot grånat trä.

Under dessa tider när vi måste hålla distans till varandra, kan rehabträdgården vara en fin plats att ses på. 

Utformning

Huvudsyftet har varit att:     

  • Ge möjlighet till varierad förflyttnings-, rörlighets- och hjälpmedelsträning.
  • Skapa en vilsam miljö som känns behaglig att vara i.
  • Ge stimulans till alla sinnen och väcka nyfikenhet.
  • Ge en känsla av vänlighet, inbjudande och välkomnande, i vår trädgård.

Ett träräcke ovanför rabatt i rehabträdgården

Växtvalet

Växtvalet har gjorts med tanke på att det under varje årstid ska finnas något att njuta av. Arterna och färgerna varierar sakta över området. Rofyllt men ändå innehållande något för varje smak. Många växter ger fina doftupplevelser och många drar bin, humlor och fjärilar. Växterna ska också relativt snabbt sluta sig och täcka marken för att minimera ogräsrensning. 

En brun pergola över en blomsterrabatt i rehabträdgården.

Flertalet växter är lättskötta och inte aptitliga för rådjur, som ofta besöker trädgården. Undantaget är framförallt rosorna och buxbomen som kräver en del extra omvårdnad.

Har du en stund över så är lasarettets rehabträdgård väl värd ett besök!