Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Lasarettet i Enköping fortsätter att utveckla hemsjukvården - ett reportage

Lasarettet i Enköping var det första sjukhuset i Norden när vi 2016 började lägga in den centrala infarten piccline på palliativa patienter i hemmiljö. Det innebär att patienten får ingreppet utfört i sitt eget hem, oftast i sin säng, där den känner sig tryggare. Patienten slipper transporten till sjukhus och risken för sjukhusburna infektioner minskar.

En fördel kontra andra centrala infarter är att den läggs in av sjuksköterskor. Det avlastar läkarna och ökar tillgängligheten.

Hemma hos Marianne

Hemma i kedjehuset i Bålsta sitter Marianne Lövgren i en fåtölj i vardagsrummet och väntar medan teamet från lasarettet förbereder en inläggning av piccline i hennes överarm. Sjuksköterskorna Kalle och Susanne  arbetar så stilla de kan med att förvandla Mariannes säng till en plats för inläggningen. På medhavda bord och pallar från huset dukar de upp utrustningen på sterila dukar. Själva är de klädda i skyddskläder.

Marianne leds sakta in till sin säng när allt är färdigt för ingreppet. Susanne och Kalle berättar lugnt vad som sker, de skämtar med henne
– "du har den finaste ven jag sett på år och dar", säger Kalle bland annat och visar henne på ultraljudsskärmen.

Apparaten Sherlock, som tar Mariannes EKG kopplas in, genom att följa EKG-kurvan kan teamet se att kateterspetsen hamnar rätt. Hela ingreppet sker på samma sätt som i en operationssal, men arbetsmiljön är lite annorlunda för Susanne och Kalle. Framförallt för Susanne som i dag assisterar Kalle, ibland står hon på alla fyra i dubbelsängen, ibland sitter hon på knä på golvet. Men Marianne får ligga i sin egen säng, i sin trygga miljö.

När Marianne är tvättad och bedövad lägger Kalle ett snitt i hennes överarm. "Nu får du hålla mig i handen och nypa hårt om min kollega är elak mot dig", säger Susanne.

Efter en dryg timme är allt klart, infarten sitter på plats och såret är omlagt. "Åh vad skönt, nu kan jag sova lugnt i natt, jag som har sådan skräck för sprutor. Det känns jättebra", säger Marianne.

Utveckling av LAH - positivt för patienterna

– Det känns oerhört bra att underlätta för våra patienter på detta sätt, säger avdelningschef Anne Johansson.

Vi vill hela tiden utveckla den lasarettsanslutna hemsjukvården och det här ett steg på vägen. Tanken på att utföra inläggningarna i hemmiljö kom när vi genom en rekrytering fick tillgång till kompetensen, fortsätter Anne.

Rekryteringen i fråga var sjuksköterskan Kalle Eklund, som arbetat med piccline inom geriatriken i Stockholm. Han har fått utbildningen av företaget Bard som levererar produkten. Genom nätverksträffar kom han i kontakt med Susanne Öberg, också hon en pionjär när det gäller inläggning av piccline.

Utbildning för att kunna lägga in piccline tar två dagar. Utöver Kalle Eklund och Susanne Öberg har sjuksköterskan Farzanhe Saramolki på lasarettet gått kursen.

– Vi har precis startat med inläggningar i hemmiljö. Bara ett fåtal patienter har fått vistas hemma under ingreppet än så länge. Teamet gör de flesta inläggningarna på plats på sjukhuset. Vi har en kapacitet att växa både inom vårt eget och angränsande landsting, säger Anne Johansson.
– Framtiden finns i att vårda fler patienter i hemmet. Jag har arbetat i många år med att driva den utvecklingen. Sättet att tänka här på lasarettet lockade mig hit för cirka ett år sedan. Tack vare Anne är Enköping först på bollen med inläggning av piccline i hemmiljö, berättar Susanne Öberg.

– Vi möter glada och nöjda patienter. En av dem sa "händer detta verkligen i mitt sovrum?", avslutar Susanne.

Föreläsningar

Eftersom Lasarettet i Enköping är först i Norden med att göra ingreppet i hemmet har Susanne Öberg och Kalle Eklund föreläst för personal från andra vårdinrättningar om sina erfarenheter.

En viktig faktor bakom möjligheten att göra inläggningen i hemmiljö är en teknik kallad Sherlock. Det är en apparat som mäter EKG – genom att följa EKG-kurvan kan sjuksköterskorna se att kateterspetsen hamnar på rätt plats. På så sätt behövs inte röntgenkontroll av läget för katetern.

Sjukhuset har gjort en riskanalys av inläggningen av piccline i hemmiljö och funnit att riskerna när ingreppet utförs av de två specialiserade sjuksköterskorna inte är stora med den metod de använder. I riskanalysen deltog både Vårdhygien och Medicinsk teknik.

– Fördelarna med denna infart är att den är patientsäker, kostnads- och tidseffektiv samt att den minskar patientens lidande eftersom hen inte längre behöver få plågsamma stick, säger Kalle Eklund.

Nästa steg i LAH-utvecklingen

Nu står den lasarettsanslutna hemsjukvården i Enköping på tröskeln till nästa steg i utvecklingen, nämligen att införa långtids-PVK, midline. Det är en förbättring för patienter som behöver till exempel antibiotika under en längre period såsom två till fyra veckor.

– En traditionell PVK måste bytas ut ofta. Midline är en perifer kateter som kan sitta längre. Det minskar antalet stick och sparar patientens kärl. Inläggningen av dessa kateterar görs sterilt och är ultraljudledd. Oftast görs inläggningen i ett djupare kärl i överarmen, säger Susanne Öberg.

Text: Susanna Nilsson Passos