Arbets-EKG

Här visas hur ett arbets-EKG går till.

En äldre man sitter på en träningscykel med EKG-inkopplat på hans bara överkropp. En sköterska står bredvid.

Syfte:

Ett arbetsprov görs för att testa hur hjärtat, lungorna, blodcirkulationen och rörelseorganen fungerar när du anstränger dig. Syftet är att ta reda på om hjärtat får tillräckligt med syre och om du får ont i bröstet eller störningar i hjärtats rytm vid ansträngning.

Utförande:

Innan undersökningen tas ett vilo-EKG och blodtryck. Därefter utförs ett cykelarbete på en så kallad ergometercykel till maximal ansträngning efter en stegvis ökande belastning. Vanligtvis tar detta mellan 6-10 minuter. Under tiden du cyklar med EKG och blodtrycksmanschett påkopplat kommer du att få bedöma din ansträngningsgrad, grad av bröstsmärta och andfåddhet med hjälp av skattningsskalor. Efter arbetet får du ligga och vila med EKG och blodtryck påkopplat i några minuter.

Tidsåtgång:

45 till 60 minuter

Förberedelser:

Bekväm klädsel och stadiga skor tas med till undersökningen. Ät gärna en lätt måltid men inte senare än 1 timme före undersökningen. Dina ordinerade mediciner tar du som vanligt och en aktuell medicinlista ska tas med till undersökningen.