Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Arm- och ankeltryck

Här visas hur undersökningen arm- och ankeltryck utförs.

Syfte

Undersökningen görs för att diagnostisera förträngningar i fot och underben.

Utförande

Blodtryckets mäts på vanligt sätt i armarna.  Blodtrycket i anklarna mäts med hjälp av en doppler enligt bilden ovan.

Tidsåtgång

20 till 30 minuter.

Förberedelser

Ta dina ordinerade mediciner som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.