Arm- och ankeltryck

Här visas hur undersökningen arm- och ankeltryck utförs.

Syfte:

Undersökningen görs för att diagnostisera förträngningar i fot och underben.

Utförande:

Blodtryckets mäts på vanligt sätt i armarna.  Blodtrycket i anklarna mäts med hjälp av en doppler enligt bilden ovan.

Tidsåtgång:

20 till 30 minuter.

Förberedelser:

Ta dina ordinerade mediciner som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.

Kontakt