Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Långtidsregistrering Ekg 24 h

Här visas hur ett 24 timmars EKG utförs.

En mans bara överkropp med bandspelar-EKG fastsatt

Syfte

EKG registreras kontinuerligt under 24 timmar för att fånga rytmrubbningar som orsak till hjärtklappning, yrsel eller svimningar.

Utförande

Dag 1

Elektroder fästs på bröstkorgen. Dessa ansluts via kablar till en bärbar bandspelare som kontinuerligt spelar in EKG-signaler från hjärtat. Bandspelaren bärs i en liten väska runt midjan.

När bandspelaren har startats får du gå hem och ska under registrringstiden leva som vanligt. Ett enkelt protokoll fylls i över dina olika aktiviteter och symtom under registreringen.  

Dag 2

Dagen efter kommer du tillbaka samma tid och då kopplas bandspelaren bort för analys av det inspelade bandet.

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter dag 1 och cirka fem minuter dag 2.

Förberedelse

Du får äta och dricka som vanligt och dina ordinerade mediciner ska tas som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.