Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Blodtryck i vila

Här visas hur en vanlig blodtrycksmätning går till.

Blodtryck i vila.bmp

Så här mäter vi ditt blodtryck

Blodtrycksmätning är en enkel undersökning som visar hjärtats och blodkärlens tillstånd. Vid en blodtrycksmätning mäts det högsta och det lägsta trycket i en pulsåder.

Utförande

Undersökningen utförs liggande, sittande i vila eller i stående. Blodtrycksmanschetten placeras runt ena överarmen och pumpas upp för att därefter långsamt släppa ut luften. Blodtrycket avläses med hjälp av ett stetoskop och mätaren på manchetten.

Undersökningstid

10 till 15 minuter

Förberedelser

Inga förberedelser. Ordinerad medicin ska tas som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.