Blodtryck i vila

Här visas hur en vanlig blodtrycksmätning går till.

Höger arm med en blodtrycksmanschett på. Armen vilar på en karmstols arm.

Syfte:

Blodtrycksmätning är en enkel undersökning som visar hjärtats och blodkärlens tillstånd. Vid en blodtrycksmätning mäts det högsta och det lägsta trycket i en pulsåder.

Utförande:

Undersökningen utförs liggande, sittande i vila eller i stående. Blodtrycksmanschetten placeras runt ena överarmen och pumpas upp för att därefter långsamt släppa ut luften. Blodtrycket avläses med hjälp av ett stetoskop och mätaren på manchetten.

Undersökningstid:

10 till 15 minuter

Förberedelser:

Inga förberedelser. Ordinerad medicin ska tas som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.