24-timmars blodtrycksregistering

Här visas hur undersökningen 24 timmars blodtrycksmätning utförs.

Kvinna med kort, ljust hår, glasögon och en röd T-shirt har en blodtrycksmanschett runt vänster arm

Syfte 

24 timmars blodtrycksmätning är en undersökning som visar hjärtats och blodkärlens tillstånd. Undersökningen innebär att blodtrycket registreras var 20:e minut under ett dygn. Genom det får vi information om blodtryckets högsta och lägsta värde, samt medelvärdet under dygnet.

Undersökningen görs för att utreda högt eller lågt blodtryck eller effekten av insatt blodtrycksmedicin. 

Utförande

Dag 1

Du får en blodtrycksmanchett påkopplad på ena armen, från vilken det går en slang till en dosa. Under blodtrycksmätningarna är det viktigt att armen är avspänd och hängande. Du får med ett enkelt protokoll där du för in aktiviteter och vila, eventuella symptom samt tidpunkten för eventuella läkemedelsintag. Undersökningen görs för att utreda högt eller lågt blodtryck, så kallad vitrockssyndrom samt effekten av insatt blodtrycksmedicin.

Dag 2

Blodtrycksapparaten tas av efter 24 timmar. Den och protokollet lämnas tillbaka så snart som möjligt efter avslutad registrering.

Tidsåtgång

Cirka 20 minuter dag 1 och cirka fem minuter dag 2.

Förberedelser

Du ska ta din ordinerade medicin som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista. Ta gärna med ett bälte och ha löst sittande kläder.