EKG i vila

Här visas hur ett vilo-EKG utförs.

En liggande man med bar överkropp där ett EKG är fastsatt och inkopplat i en datorskärm.

Syfte:

Vilo-EKG är en undersökning av hjärtats elektriska aktivitet för att göra en analys av bland annat frekvens- och rytmrubbningar och hjärtmuskelskada.

Utförande:

Elektroder fästs på bröstkorgen, armar och ben. Därefter registreras hjärtats aktivitet. Det är viktigt att man ligger så stilla som möjligt för att få en bra registrering. Provet är helt smärtfritt.

Tidsåtgång:

Undersökningen tar cirka 10 minuter.

Förberedelser:

Ta dina ordinerade mediciner som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista till undersökningen.