Event Recorder - R-test

Här visas hur undersökningen event recorder - R-test utförs.

En mans bara överkropp med en liten apparat runt halsen vars sladd hänger ner till en elektrod på sidan av bröstkorgen.

Syfte:

En EKG-registrering under 7 dygn för att fånga rytmrubbningar som orsak till exempel hjärtklappning, yrsel eller svimning.

Utförande:

Dag 1: 

2 stycken elektroder som är kopplade till en liten dosa fästs på bröstkorgen. Du fyller sedan i ett enkelt protokoll över dina olika aktiviteter samt symtom under registreringen.
Du kan vara aktiv och leva som vanligt. Vid bad eller dusch kopplar du loss dosan. Instruktioner för av- och påkoppling medföljer.

Dag 7: 

Event Recordern lämnas tillbaka tillsammans med protokollet. Inspelningen analyseras.

Tidsåtgång:

Dag 1 cirka 20 minuter
Dag 2 cirka 5 minuter

Förberedelse:

Ordinerade mediciner ska du ta som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.