Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

EKG-registrering under sju dygn (Eventrecorder/R-test)

Här visas hur undersökningen EKG-registrering under sju dygn (Eventrecorder/R-test) utförs.

En mans bara överkropp med en liten apparat runt halsen vars sladd hänger ner till en elektrod på sidan av bröstkorgen.

Syfte

En EKG-registrering under sju dygn för att fånga rytmrubbningar som orsak till exempel hjärtklappning, yrsel eller svimning.

Utförande

Dag 1

Två elektroder som är kopplade till en liten dosa fästs på bröstkorgen. Du fyller sedan i ett enkelt protokoll över dina olika aktiviteter samt symtom under registreringen.

Du kan vara aktiv och leva som vanligt. Vid bad eller dusch kopplar du loss dosan. Instruktioner för av- och påkoppling medföljer.

Dag 7

Event Recordern lämnas tillbaka tillsammans med protokollet. Inspelningen analyseras.

Tidsåtgång

Dag 1 cirka 20 minuter. Dag 2 cirka fem minuter.

Förberedelse

Ordinerade mediciner ska du ta som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.