Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Ultraljudsundersökning av hjärtat

Här visas hur ultraljud på hjärtat utförs.

Syfte 

Ultraljudsbilderna visar hjärtat och dess angränsande kärls storlek och funktion. Hjärtats hålrum och klaffar registreras och bedöms också. Mätning av blodflöden i hjärtat registreras med ultraljudsdoppler och i samband med det hörs pulsationer.

Utförande

Du ligger på en brits, huvudsakligen i vänster sidoläge. Undersökaren placerar en ultraljudsgivare i olika positioner på bröstkorgen.

Från ultraljudsekon får vi en rörlig bild av hjärtat som presenteras på en bildskärm. Mätning av blodflöden i hjärtat registreras med ultraljudsdoppler.

Tidsåtgång

Cirka 30-60 minuter.

Förberedelser 

Ordinerade mediciner tas som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.