Långtidsregistrering tum-Ekg

Här visas hur undersökningen EKG-registrering under två veckor (Zenicor) utförs.

Syfte

EKG-registrering under cirka två veckor för att fånga rytmrubbningar som orsak till hjärtklappning eller yrsel.

Utförande

EKG överförs via mobiltelefonnätet. Sända ekg kontrolleras av sjuksköterska alla vardagar.

Tidsåtgång

Dag 1 cirka 20 minuter. Efter cirka 2 veckor återlämnas apparat och protokoll vilket tar cirka fem minuter.

Förberedelse

Ordinerade mediciner tas som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.