Zenicor

Här visas hur undersökningen Zenicor utförs.

Syfte:

EKG-registrering under cirka 2 veckor för att fånga rytmrubbningar som orsak till hjärtklappning eller yrsel.

Utförande:

EKG överförs via mobiltelefonnätet. Sända ekg kontrolleras av sjuksköterska alla vardagar.

Tidsåtgång:

Dag 1 cirka 20 minuter
Efter cirka 2 veckor återlämnas apparat och protokoll vilket tar runt 5 minuter.

Förberedelse:

Ordinerade mediciner tas som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.