Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Patientavgifter och högkostnadsskydd

På 1177.se kan du läsa allt om patientavgifter och högkostnadsskydd i Uppsala län.