Årsredovisningar

Här hittar du lasarettets senaste årsredovisning.

Alla årsredovisningar diareiförs. Här kan du söka på tidigare rapporter: 
Länk till Region Uppsalas diarium