Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Årsredovisningar

Hitta lasarettets årsredovisningar i Region Uppsalas diarium.

Vill du läsa 2023 års redovisning, sök på LE2024-00002. Du kan också begära ut tidigare årsredovisningar här:

Region Uppsalas diarium