Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Diarium

Detta webbaserade diarium ger allmänheten och media möjlighet att följa handläggningen av ärenden och därmed ta del av Region Uppsalas arbete.

Mejla oss för att begära ut en handling.

Begär ut en handling

Diarium som inte uppdateras

Följande diarium uppdateras inte med nya ärenden eftersom att de ersatts av andra organisationer.

Regionala utvecklingsfrågor hanteras numera av Regionstyrelsen samt Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Hälsa och habilitering samt Primärvården är ersatta av Nära vård och hälsa. Förändringarna skedde 2019-01-01.

Information om diarium

Kontakt

Regionkontoret

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 80 16

Huvudregistrator

Telefon: 018-611 18 13

Akademiska sjukhuset

Telefon: 018-611 34 02

Fastighet o service Region Uppsala

Telefon: 018-617 23 89

Fastighets- och servicenämnden

Telefon: 018-611 60 18

Folktandvården

Telefon: 018-611 61 95

Kultur och bildning

Telefon: 018-611 62 72

Kulturnämnden

Telefon: 018-611 60 18

Lasarettet i Enköping

Telefon: 0171-41 82 60

Nära vård och hälsa

(tidigare Hälsa och habilitering och Primärvården)

Telefon: 018-611 62 41

Regionarkivet

Telefon: 018-611 60 02

Regionkontoret

Telefon: 018-611 60 18

Regionrevisionen

Telefon: 018-611 60 18

Regionstyrelsen

Telefon: 018-611 60 18

Resurscentrum Region Uppsala

Telefon: 018-617 11 26

Sjukhusstyrelsen

Telefon: 018-611 60 18

Trafik och samhälle

(tidigare Kollektivtrafikförvaltningen)

Telefon: 018-611 19 02

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Telefon: 018-611 60 18

Vårdstyrelsen

Telefon: 018-611 60 18

Varuförsörjningen

Telefon: 018-611 32 58