Diarium

Detta webbaserade diarium ger allmänheten och media möjlighet att följa handläggningen av ärenden och därmed ta del av Region Uppsalas arbete.

Mejla oss för att begära ut en handling.

Begär ut en handling

Diarium som inte uppdateras

Följande diarium uppdateras inte med nya ärenden eftersom att de ersatts av andra organisationer.

Regionala utvecklingsfrågor hanteras numera av Regionstyrelsen samt Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Hälsa och habilitering samt Primärvården är ersatta av Nära vård och hälsa. Förändringarna skedde 2019-01-01.

Regionala utvecklingsnämndens diarium

Hälsa och habiliterings diarium

Primärvårdens diarium

Information om diarium

Kontakt

 

 

Kontakter till regionens registratorer

Regionkontoret
E-post:region.uppsala@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 80 16

Huvudregistrator
Telefon: 
018-611 18 13

Akademiska sjukhuset
Telefon: 018-611 34 02

Fastighet o service Region Uppsala
Telefon: 018-617 23 89

Fastighets- och servicenämnden
Telefon: 018-611 60 18

Folktandvården
Telefon: 018-611 61 95

Kultur och bildning
Telefon: 018-611 62 72

Kulturnämnden
Telefon: 018-611 60 18

Lasarettet i Enköping
Telefon: 0171-41 82 60

Nära vård och hälsa (tidigare Hälsa och habilitering och Primärvården)
Telefon: 018-611 62 41

Regionarkivet
Telefon: 018-611 60 02

Regionkontoret
Telefon: 018-611 60 18

Regionrevisionen
Telefon: 018-611 60 18

Regionstyrelsen
Telefon: 018-611 60 18

Resurscentrum Region Uppsala
Telefon: 018-617 11 26

Sjukhusstyrelsen
Telefon: 018-611 60 18

Trafik och samhälle (tidigare Kollektivtrafikförvaltningen)
Telefon: 018-611 19 02

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden
Telefon: 018-611 60 18

Vårdstyrelsen
Telefon: 018-611 60 18

Varuförsörjningen
Telefon: 018-611 32 58