Diarium

Detta webbaserade diarium ger allmänheten och media möjlighet att följa handläggningen av ärenden och därmed ta del av Region Uppsalas arbete.

Mejla oss för att begära ut en handling.

Begär ut en handling

Diarium som inte uppdateras

Följande diarium uppdateras inte med nya ärenden eftersom att de ersatts av andra organisationer.

Regionala utvecklingsfrågor hanteras numera av Regionstyrelsen samt Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Hälsa och habilitering samt Primärvården är ersatta av Nära vård och hälsa. Förändringarna skedde 2019-01-01.

Regionala utvecklingsnämnden

Hälsa och habilitering

Primärvården

Information om diarium

Kontakt

Telefonnummer till regionkontoret.

Regionkontoret: 018-611 00 00 

Telefonnummer till respektive diariums registrator.

Akademiska sjukhuset: 018-611 34 02

Fastighet o service Region Uppsala: 018-617 23 89

Fastighets- och servicenämnden: 018-611 60 18

Folktandvården: 018-611 61 95

Kultur och bildning: 018-611 62 72

Kulturnämnden: 018-611 60 18

Lasarettet i Enköping: 0171-41 82 60

Nära vård och hälsa (tidigare Hälsa och habilitering och Primärvården): 018-611 62 41

Regionarkivet: 018-611 60 02

Regionkontoret: 018-611 60 18

Regionrevisionen: 018-611 60 18

Regionstyrelsen: 018-611 60 18

Resurscentrum Region Uppsala: 018-617 11 26

Sjukhusstyrelsen: 018-611 60 18

Trafik och samhälle (tidigare Kollektivtrafikförvaltningen): 018-611 19 02

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden: 018-611 60 18

Vårdstyrelsen: 018-611 60 18

Varuförsörjningen: 018-611 32 58