Hälsofrämjande sjukhus

Sedan 1997 ingår Lasarettet i Enköping i nätverket Hälsofrämjande sjukhus, Health Promoting Hospitals. Nätverket etablerades av Världshälsoorganisationen - WHO.

Nätverket är världsomspännande och mer än 300 sjukhus från 35 länder är medlemmar. WHO menar att framtidens sjukhus måste bli mer hälso- och helhetsorienterade och vara tydliga hälsoresurser för de lokalområden som de betjänar. Som alla andra sjukhus och vårdorganisationer fokuserar hälsofrämjande sjukhus på god behandling och omsorg om patienterna.

Syfte och mål

Det som utmärker hälsofrämjande sjukhus är ett bredare samhälleligt perspektiv på sjukhuset/vårdorganisationens roll, samt att hälso- och sjukvårdens målsättning - en bättre hälsa - lyfts fram tydligare.

För att stödja medlemsorganistionernas styrning mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård arbetar nätverket för att:      

  • Utveckla sjukdomsförebyggande insatser.
  • Utveckla hälsofrämjande insatser.
  • Bidra med aktiv kunskapsförmedling.
  • Aktivt medverka i befolkningsinriktat hälsoarbete.
  • Främja en positiv hälsoutveckling hos de egna medarbetarna.
  • Använda hälsoorientering som strategi för en effektivare hälso- och sjukvård. 

Ett mycket konkret exempel på det hälsofrämjande arbete som bedrivs på lasarettet är Dr Westerlunds rehabträdgård, som är väl värd ett besök.

De fyra perspektiven

Nätverket arbetar med fyra perspektiv:

  • Patientperspektivet - hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande som en naturlig del i all behandling.
  • Personalperspektivet - bli modell för den goda arbetsplatsen.
  • Befolkningsperspektivet - bidra med kunskap och aktivt delta.
  • Styr-/och ledningsperspektivet.

Hälsofrämjande sjukhus i Sverige

Det svenska nätverket för Hälsofrämjande sjukhus (HFS) etablerades 1996. Nätverket, som i februari 2008 ändrade sitt namn till Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, har idag 28 medlemsorganisationer med över 60 medlemssjukhus/vårdorganisationer.

Kontakt