Kvalitet- och patientsäkerhets-enheten

Kvalitet- och patientsäkerhetsenheten har i uppdrag att i nära samarbete med lasarettets verksamheter bidra till att stärka deras patientsäkerhetsarbete och följa upp detsamma.

Enheten leds av lasarettets chefsläkare Aslak Rautio och består av tre verksamhetsutvecklare (varav en projektanställd) samt två patientsäkerhetssamordnare.

Region Uppsala har nollvision för vårdskador som är möjliga att undvika. Arbetet med patientsäkerhet är systematiskt och kontinuerligt. För att förhindra vårdskador följer Region Uppsala nationella riktlinjer från exempelvis Sveriges kommuner och regioner, samt Socialstyrelsen.

Lex Maria  

Information om lasarettets arbete med Lex Maria.

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget används för att lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Målet är att minska användningen av bredspektrumantibiotika, för att stoppa ökningen av resistenta bakterier.

Utbildningsrådet  

På lasarettet har man sett ett behov av att stärka lärandekulturen för alla yrkeskategorier och genom medarbetarnas hela karriär här.

Kontakt

Aslak Rautio

Chefsläkare