Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Lex Maria på Lasarettet i Enköping

Som inom många andra komplicerade verksamheter går det inom sjukvården inte alltid som man hade tänkt sig och i sällsynta fall drabbas patienter tyvärr av vårdskador.

I patientsäkerhetslagen regleras vilken sorts händelser en vårdgivare är skyldig att anmäla och utreda, en regel som ofta benämns Lex Maria.

Lex Maria innebär i korthet att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till sin tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälningar som görs enligt lex Maria publiceras på Region Uppsalas webbplats.

Länkar patientsäkerhet

Hitta på sidan