Lex Maria på Lasarettet i Enköping

Som inom många andra komplicerade verksamheter går det inom sjukvården inte alltid som man hade tänkt sig och i sällsynta fall drabbas patienter tyvärr av vårdskador.

I patientsäkerhetslagen regleras vilken sorts händelser en vårdgivare är skyldig att anmäla och utreda, en regel som ofta benämns Lex Maria.

Lex Maria innebär i korthet att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till sin tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan, utredning och kontroll

Under året med covid-19 har vi hamnat lite på efterkälken med att publicera våra Lex Maria-ärenden här på webben. Arbetet har dock fortgått och förbättrats. Vi gör vårt bästa för att komma ikapp här på websidan. 

Händelserna utreds av vårdgivaren och IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och förändringar i verksamheten som vårdgivaren vidtagit är tillräckliga. Detta för att öka patientsäkerheten och förhindra att skador sker igen.

Ärenden 2021

Ärenden 2020

Ärenden 2019

Anmälda Lex Maria-ärenden 2018

Kontakt

Claes Juhlin

Tf Chefsläkare