Organisation

Lasarettet i Enköping har runt 500 medarbetare och är ett läns- och akutsjukhus för södra länsdelens invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, primärvården samt Håbo-, Enköping- och södra delarna av Heby kommun.

Lasarettet är uppdelat i fem verksamhetsområden; medicin, kirurgi samt radiologi. Omorganisation pågår under 2020, och sidans information kommer att uppdateras.

Akuten

ANOPIMA

Medicin

Inom verksamhetsområde medicin finns internmedicin, rehabilitering och lasarettsansluten hemsjukvård. Lasarettet har en akutmottagning som är öppen dygnet runt.

Kirurgi

Verksamhetsområde kirurgi ger akut och planerad vård inom kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. Det finns även en operationsavdelning och en intermediärvårdsavdelning. För de som behöver lite extra hjälp efter operation finns en ortopedisk rehabiliteringsavdelning.

Radiologi

Verksamhetsområde radiologi utför röntgen- och ultraljudsundersökningar med modern teknik.

Lasarettet ger också klinisk utbildning för blivande sjukvårdspersonal.

Kontakt

Lasarettet i Enköping