Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Organisation

Lasarettet i Enköping har runt 500 medarbetare och är ett läns- och akutsjukhus för södra länsdelens invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, primärvården samt Håbo-, Enköping- och södra delarna av Heby kommun.

Lasarettet är uppdelat i fyra verksamhetsområden:

Akutvård

Lasarettet har en akutmottagning som är öppen dygnet runt.

Medicin

Inom verksamhetsområde medicin finns internmedicin, intermediärvård, rehabilitering och lasarettsansluten hemsjukvård. 

Kirurgi

Verksamhetsområde kirurgi ger akut och planerad vård inom kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. I samarbete med Akademiska sjukhuset gör vi ungefär 3500 operationer per år. För de som behöver lite extra hjälp efter operation finns en ortopedisk rehabiliteringsavdelning.
Till verksamhetsområdet hör också Steriltekniska enheten. Den kan du läsa mer om på samverkanswebben.

Radiologi

Verksamhetsområde radiologi utför röntgen- och ultraljudsundersökningar med modern teknik.

Lasarettet ger också klinisk utbildning för blivande sjukvårdspersonal.

Kontakt

Lasarettet i Enköping