Organisation

Lasarettet i Enköping har runt 500 medarbetare och är ett läns- och akutsjukhus för södra länsdelens invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, primärvården samt Håbo-, Enköping- och södra delarna av Heby kommun.

Lasarettet är uppdelat i fem verksamhetsområden:

Akutvård

Lasarettet har en akutmottagning som är öppen dygnet runt.

ANOPIMA

Inom verksamhetsområde ANOPIMA vårdar vi patienter inom intermediärvård i nära samarbete med både verksamhetsområde medicin samt intensivvården på Akademiska. På operation bedriver vi tillsammans med kirurgen och Akademiska planerad kirurgi inom allmänkirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. Vi gör ungefär 3500 operationer per år.
Till verksamhetsområdet hör också Steriltekniska enheten. Den kan du inom kort läsa mer om på samverkanswebben.

Medicin

Inom verksamhetsområde medicin finns internmedicin, rehabilitering och lasarettsansluten hemsjukvård. 

Kirurgi

Verksamhetsområde kirurgi ger akut och planerad vård inom kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. För de som behöver lite extra hjälp efter operation finns en ortopedisk rehabiliteringsavdelning.

Radiologi

Verksamhetsområde radiologi utför röntgen- och ultraljudsundersökningar med modern teknik.

Lasarettet ger också klinisk utbildning för blivande sjukvårdspersonal.

Kontakt

Lasarettet i Enköping