Allmän kurs 3 - Global utblick

För dig som studerat minst två år på folkhögskola eller har en tvåårig gymnasieutbildning.

Tonvikten i kursen ligger på globala frågor och hur vi använder jordens resurser. Studierna bedrivs till stor del som projekt och är inriktade på gymnasie-gemensamma ämnen. Vi bedriver blockstudier vilket innebär att du under åtta veckor arbetar med två olika projekt i veckan. Under ett läsår är det fyra stycken åtta-veckorsperioder.

Dessutom ingår skapande verksamhet och fysisk aktivitet. Efter fullföljd och godkänd kurs med godkänd närvaro ges grundläggande behörighet och särskilda behörigheter.

Vem kan söka kursen?

Du ska ha studerat minst två år på folkhögskola eller ha en tvåårig gymnasieutbildning med gymnasiegemensamma ämnen. Du kan också gått en treårig utbildning men inte fullföljt eller fullgjort den. Ditt intresse för nya kunskaper och forskning är stort och för att tillsammans med andra utforska vår värld.

Ämnesbeskrivningar med några exempel på teman

Svenska: "Litteraturens livskraft", " Litteratur från olika kulturer"

Du får läsa litteraturhistoria, från forntiden till modernismen. Du gör ett större arbete om en epok, en bok och en författare och utför textanalyser. Du får en inblick i litteratur från olika kulturer. Vad skriver man om och hur? Du läser en bok och gör ett arbete som innehåller en bokanalys och en fördjupning av ett tema i boken. Dina arbeten presenteras både muntligt och skriftligt.

Historia: "Jorden runt på 8 veckor"

Här arbetar du med historia ur ett internationellt perspektiv. Vi diskuterar hur historia skrivs; av vem och för vem. Hur är det med de historiska källorna? Efter en övergripande genomgång av de historiska epokerna får du arbeta självständigt med ett eget valt fördjupningsarbete som sedan presenteras muntligt och skriftligt. Vi kommer att göra ett eller flera studiebesök, utifrån vad vi gemensamt bestämmer.

Religion: "Människor och tro"

I blocket får du möjlighet att arbeta med livsfrågor och olika sätt att tolka livet. Varje vecka har vi "filosofiska timmen" då vi kastar oss ut på djupt vatten och samtalar kring olika livsfrågor. Du kommer att få tillfälle att tillsammans med några studiekamrater fördjupa dig i ett fritt valt område som redovisas i en muntlig presentation och ett skriftligt PM. Kursen innehåller flera studiebesök.

Naturkunskap: "Eko-logik", "Dinosaurier och CSI", "Hållbar utveckling"

Följ med på en resa som besvarar frågorna: Var och hur började allting, hur har livet utvecklats och hur kommer det att se ut i framtiden. Vi jobbar med allt från kosmos till DNA och gör mer djuplodande analyser ur ett vetenskapligt perspektiv. Dina arbeten redovisas både muntligt och skriftligt.

Samhällskunskap: "Vad får hjulen att snurra?", "Globalisering - hot eller möjlighet?", "Hållbar utveckling"

Här jobbar vi med Sveriges ekonomiska utveckling från 1945 till nutid. Vi kopplar denna utveckling till en rad områden: socialt, genus, kultur, mode, musik mm, samt diskuterar tillväxtens gränser. Arbeten sker i mindre grupper med muntlig redovisning. I det andra temat arbetar vi med frågor kring globaliseringen och dess effekter. Alla väljer en individuell fördjupning och gör ett granskande PM som redovisas skriftligt och muntligt.

Engelska

Vi använder språket aktivt, exempelvis när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Du studerar tillsammans med andra som är på samma nivå som du.

Matematik

I matematik utgår vi från din egen nivå och jobbar vidare därifrån. Vi gör det tillsammans med andra. Innehållet kan se olika ut i de olika grupperna. Det handlar om allt ifrån de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen till mer matematiska formler och textförståelse.

Skapande

Här kan du välja mellan olika alternativ och du gör ett val varje läsår. Detta år erbjuder vi bild och form, körsång, odling och återbruk, rollspel, musik samt film och berättande.

Friskvård

Som ett led i skolans hälso- och miljöprofil ingår fysisk aktivitet med en timmes friskvård i veckan. Här ser du några exempel: promenad, pingis, paddla kanot, cykling, eller fotboll.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2000 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Läsåret 2023-2024

Höstterminen: 2023-08-21 – 2023-12-20

Vårterminen: 2024-01-08 – 2024-06-07

Läsåret 2024

Vårterminen: 2024-01-08 – 2024-06-07

Höstterminen: 2024-08-19 – 2024-12-20

Läsåret 2024-2025

Höstterminen: 2024-08-19 – 2024-12-20

Vårterminen: 2025-01-07 – 2025-05-30

Öppet hus

Skolan bjuder in till två öppet hus i vår, 27 februari och 14 mars. Läs mer i kalendariet här.

Ansökan

Ansökan till höstterminen 2024 är stängd. Ansökan till läsåret 2025-2026 öppnar 1 januari. Antagning sker löpande, så ansökan stänger tidigare om kursen blir fullsatt. Har du skyddad identitet ska du ringa och få hjälp med din ansökan. Se telefonnummer under Kontakt.

Heby Uppsala

Kursplan Allmän kurs gymnasienivå

I kursplanen kan du läsa mer om kursens mål och innehåll.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk.uppsala@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06