Allmän kurs på deltid

Att läsa Allmän kurs på deltid passar dig som vill ha ett begränsat kursinnehåll och studera några dagar i veckan.

Kursupplägg

Du får arbeta med olika teman där flera ämnesområden ingår. I engelska och matematik studerar du tillsammans med deltagare från andra grupper. I kursen ingår också studiebesök och att delta i andra aktiviteter som anordnas på skolan. Kursen pågår tre dagar i veckan under ett studieår. Möjlighet finns till behörighet i enstaka ämnen. Deltid kan vara ditt första steg till behörighetsgivande studier.

Vem kan söka kursen?

Kursen är för dig som vill ha ett begränsat kursinnehåll där du studerar på halvtid. Här får du möjlighet till egen utveckling tillsammans med andra. Du skaffar dig de redskap du behöver för att kunna påverka ditt liv. 

Exempel på ämnen som kan ingå:

Svenska

Du tränar studieteknik, läser böcker och skriver egna texter. Vi övar oss också i muntligt berättande. Du kan göra arbeten om författare eller arbeta med projekt inom olika språkområden exempelvis vistexter, dialekter eller våra namns historia. Du gör en presentation av ditt arbete.

Engelska

Vi använder språket aktivt när vi samtalar med varandra, läser litteratur och skriver olika texter. Du arbetar med skönlitteratur och enklare analyser som du presenterar på engelska. Du arbetar både enskilt och i grupp.

Matematik

Vi utgår från din egen nivå och arbetar vidare därifrån, både enskilt och tillsammans med andra. Det handlar om allt från de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen till mer matematiska formler och textförståelse.

Kursdatum

Läsåret 2022

Vårterminen: 2022-01-10 - 2022-05-25

Höstterminen: 2022-08-22 - 2022-12-20

Läsåret 2022-2023

Höstterminen: 2022-08-22 - 2022-12-20

Vårterminen: 2023-01-09 - 2023-06-09

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.200 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Ansökan

Ansökan till vårterminen öppnar 15 oktober. Det finns endast platser på Allmän kurs Grund och Allmän kurs Grund med svenska.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk.uppsala@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06