Allmän kurs Heby

För dig som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.

På allmän kurs i Heby jobbar vuxna deltagare tillsammans med erfarna och utbildade pedagoger mot gymnasiebehörighet i en liten grupp. Här finns goda möjligheter till personlig utveckling och lustfyllt lärande.

Här går du 1-4 år beroende på hur mycket du har studerat innan och vad du har för yrkeserfarenhet. Efter avslutad kurs får du ett studieomdöme som du kan använda för att söka till universitet och högskola. Läs mer om studieomdöme på Sveriges folkhögskolor här.

Undervisningen på folkhögskola utgår alltid från att varje deltagares unika erfarenheter är en tillgång för hela studiegruppen. Vi lär oss tillsammans i grupp men utvecklas och växer som individer.

Vem kan söka kursen?

Hit kan du som inte har fullföljt grundskolan eller gymnasiet söka. Du ska kunna tala och skriva svenska. Nyfikenhet, upptäckarglädje och studiemotivation är nyckelord för dig!

Ämnesupplägg

På allmän kurs läser du samma ämnen som i gymnasieskolan men vi har större frihet att anpassa innehållet till deltagarnas intressen och förutsättningar. Undervisningen sker tematiskt i block där vi fokuserar på ett eller ett par ämnen i taget. I slutet av kursen kommer du att få ämnesbehörigheter för de block som du har läst.

Vi lär oss svenska, samhällskunskap, naturkunskap, matematik, historia och engelska på motsvarade gymnasienivå.

Hos oss är deltagarmedverkan viktig och gruppen är med och formar sin egen utbildning, både till innehåll och struktur. 

Det mesta av undervisningen bedrivs i våra lokaler i centrala Heby men vi gör ofta utflykter i närområdet och åker ibland på studiebesök lite längre bort.

Friskvård

Som ett led i skolans hälso- och miljöprofil ingår fysisk aktivitet med en timmes friskvård i veckan. Här ser du några exempel: Basket, mindfulness eller promenad.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2000 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Läsåret 2023-2024

Höstterminen: 2023-08-23 – 2023-12-20

Vårterminen: 2024-01-08 – 2024-06-07

Läsåret 2024

Vårterminen: 2024-01-08 – 2024-06-07

Höstterminen: 2024-08-19 – 2024-12-20

Läsåret 2024-2025

Höstterminen: 2024-08-19 – 2024-12-20

Vårterminen: 2025-01-07 – 2025-05-30

Ansökan

Ansökan till höstterminen är öppen 1 januari till 15 maj. Antagning sker löpande, så ansökan stänger tidigare om kursen blir fullsatt. Har du skyddad identitet ska du ringa och få hjälp med din ansökan. Se telefonnummer under Kontakt.

Sök Allmän kurs i Heby

Länk till ansökan ht 2024
Heby Uppsala

Kursplan Allmän kurs grundnivå

I kursplanen kan du läsa mer om kursens mål och innehåll.
Heby Uppsala

Kursplan Allmän kurs gymnasienivå

I kursplanen kan du läsa mer om kursens mål och innehåll.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk.heby@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06