Ändrade smittskyddsåtgärder i vården från 21 december

2022-12-21

Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om ändrade smittskyddsåtgärder i vården mot luftvägsvirus. Beslutet gäller från och med 21 december. Anledningen är den kraftigt ökade smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensavirus ändras smittskyddsåtgärderna i vården. Ett separat beslutet beslutas sannolikt för kommunal vård och omsorg.

Den ökade smittspridningen har medfört en ökad belastning på vården i Uppsala län med fler patienter som söker och vårdas för luftvägsinfektioner samt en ökad personalfrånvaro.

Med anledningen av den kraftigt ökade smittspridningen ändras smittskyddsåtgärderna i vården från och med 21 december. Åtgärderna gäller till och med 15 januari 2023.

Smittskyddsåtgärder som ändras 21 december 2022

 • Personal och studerande ska använda munskydd kontinuerligt under arbetspasset vid arbete i patientvårdande verksamheter. Utanför dessa verksamheter använder personal munskydd om arbetet innebär att 2 meters avstånd inte kan hållas till annan personal.
 • Eventuella besökare och medföljare ska använda munskydd kontinuerligt då de befinner sig i lokaler där vård och omsorg bedrivs. Barn och unga under 18 år undantas
 • Patienter på mottagningar och i poliklinisk verksamhet använder munskydd under besöket. Vid inneliggande vård och dagvård använder patienter munskydd då de befinner sig utanför sitt rum om 2 meters avstånd inte kan hållas till andra patienter. Munskydd används inte av barn och unga under 18 år eller vid medicinska hinder.

 • Alla besökare och medföljare uppmanas att vara mycket restriktiva med att komma till hälso- och sjukvården för att minska risken för smittspridning. Det gäller inte när en patient har särskilda behov, som ledsagning eller tolkning.
 • Fysiskt avstånd ska hållas i personalgrupper inom vården. Det innebär att i dessa verksamheter ska fysiska möten, utbildningar och andra sammankomster för personal skjutas upp om det är möjligt. Digitalt alternativ väljs i första hand. Om fysiska träffar hålls använder personal munskydd enligt ovan.
 • PCR-screening för covid-19, RS och influensa vid akut och planerad inskrivning på sjukhus införs.

Smittskyddsåtgärder som gäller sedan tidigare och tills vidare

 • Smittspårning av covid-19 i vård och omsorg
 • Vaccination mot covid-19 och influensa för personal och vårdtagare
 • Sortering (triagering) av vårdtagare utifrån misstänkt smittsamhet
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal, studerande och vårdtagare inklusive PCR-provtagning (ej antigentestning) enligt gällande provtagningsindikationer
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av vårdtagare med covid-19
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning
 • Rutin att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare samt att begränsa tiden för kontakter.

Relaterade styrande dokument

Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (DocPlus)

Covid-19 – Provtagning (PCR) i samband med inläggning eller ingrepp (DocPlus)

Kontakt

Vårdhygien
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se