För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om kriget i Ukraina

Information om kriget i Ukraina för vårdgivare.

Vaccination mot covid-19

Information för vårdgivare som har uppdraget att vaccinera mot covid-19 i Uppsala län.

Nyheter för vårdgivare

2023-05-22
På lördag den 27 maj klockan 10.00 till 18.00 kommer Cosmic stängas ner för uppgradering. Driftstoppet är planerat till cirka åtta timmar.
2023-04-27
Nästa uppgradering av Cosmic innebär bland annat att uppmärksamhetssignalen (UMS) anpassas till Socialstyrelsens nya riktlinjer. Det betyder att vissa uppgifter inte längre kan dokumenteras i uppmärksamhetssignalen utan behöver hanteras på ett annat sätt.
2023-04-14
Sena avbokningar och patienter som uteblir från planerad inskrivning innebär många gånger att operationer behöver ställas in. Målet är att detta ska minska när Region Uppsala nu inför sms-påminnelser även inom slutenvården.
2023-03-29
Region Uppsalas provtagnings- och smittspårningsenhet upphör den 31 mars 2023. Det här gäller vid luftvägssymtom inom slutenvård samt kommunal vård och omsorg.

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar