För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om kriget i Ukraina

Information om kriget i Ukraina för vårdgivare.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19

Nyheter för vårdgivare

2022-07-05
Epidemi- och hygienrådet tog den 5 juli beslut om att förtydliga och utöka användningen av munskydd för patienter och besökare i regional vård.
2022-07-01
På grund av stigande smittspridning av covid-19 återinförs vissa smittskyddsriktlinjer inom vården i Uppsala. Beslutet gäller från och med 1 juli 2022.
2022-07-01
Nya anslag om symtom på luftvägsinfektioner har tagits fram. Dessa ersätter gamla anslag som ska tas ned. Anslagen sätts upp i entréer.
2022-06-21
För att underlätta för invånare att lista sig digitalt har Region Uppsala tagit fram en affisch med QR-kod som leder direkt ​till inloggningssidan för listningssystemet.

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.