För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om kriget i Ukraina

Information om kriget i Ukraina för vårdgivare.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Vaccination mot covid-19

Information för vårdgivare som har uppdraget att vaccinera mot covid-19 i Uppsala län.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19.

Nyheter för vårdgivare

2023-01-12
De utökade smittskyddsåtgärderna som beslutades av hälso- och sjukvårdsdirektören samt TL HSVO upphör att gälla efter 15 januari. Från och med 16 januari gäller tidigare smittskyddsåtgärder i vård och omsorg.
2022-12-28
När en person i riskgrupp för allvarlig sjukdom insjuknar eller exponeras för influensa ska ansvarig läkare ta ställning till om antiviral behandling ska ges. På särskilda boenden för äldre måste rätt läkemedel, som oseltamivir, finnas tillgängliga eftersom det är kritiskt att snabbt kunna sätta in behandlingen.
2022-12-23
På grund av den kraftigt ökande spridningen av luftvägsvirus i Uppsala län utökas smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i TL HSVO. Beslutet gäller från och med 22 december. Åtgärderna gäller till och med 15 januari 2023.
2022-12-21
Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om ändrade smittskyddsåtgärder i vården mot luftvägsvirus. Beslutet gäller från och med 21 december. Anledningen är den kraftigt ökade smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensavirus ändras smittskyddsåtgärderna i vården. Ett separat beslutet beslutas sannolikt för kommunal vård och omsorg.

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar