För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19

Nyheter för vårdgivare

2022-01-20
Nya anslag har tagits fram för att skydda våra patienter när invånare besöker hälso- och sjukvården i Uppsala län.
2022-01-19
Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden. Beslut fattas den 7 februari, men tillämpas från och med 19 januari t o m 31 mars 2022. Det innebär att läkarintyg inte behövs under de första 14 sjukdagarna för att få sjuklön eller sjukpenning.
2022-01-13
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrar nu Region Uppsala dosintervallet mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 till fem månader för alla över 18 års ålder.
2022-01-11
Nu söker vi efter vårdcentraler som vill vara med och bidra till att implementera en ny modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa.
Alla nyheter

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar