För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19

Nyheter för vårdgivare

2021-11-24
Under 2020– 2021 har reglerna för sena avbokningar varit lättade på grund av coronapandemin. Nu återgår vi till de ordinariereglerna för avgifter vid uteblivna besök från och med 22 november 2021. Det innebär att om patienten bokar av sitt besök senare än 24 timmar innan besöket får patienten betala en avgift.
2021-11-15
Det blir nu möjligt att legitimera sig med Mobilt SITHS för vissa vårdtjänster. Införandet sker stegvis och kommer att pågå under hela 2022. 
2021-11-10
2021-10-27
Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendationer kring provtagning för covid-19 träder i kraft 1 november. De omfattar dock inte provtagning inom vård och omsorg.
Alla nyheter

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.