För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Läkemedel

Här hittar du bland annat förskrivarstöd och information om läkemedelsbrister.

Vaccination mot covid-19

Information för vårdgivare som har uppdraget att vaccinera mot covid-19 i Uppsala län.

Nyheter för vårdgivare

2024-04-10
Region Uppsala inför den nationella tjänsten högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård på webbplatsen 1177.se. Tjänsten innebär att invånare kan se sina uppgifter om frikort genom att logga in. 
2024-03-21
Alla yrkesprofessioner som idag journalför ges nu möjlighet att använda den integrerade taligenkänningslösningen i Cosmic.
2024-03-07
Anslutning av Cosmic till personuppgiftstjänsten sker onsdag 13 mars.
2024-02-14
82,5 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt vårdbesök inom primärvården i Uppsala län. Uppsala län ligger nu något över rikets snitt inom samtliga dimensioner. Det visar den nationell patientenkät (NPE) som genomfördes i primärvård under hösten.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar