För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19

Nyheter för vårdgivare

2021-04-01
Omhändertagandet vid psykisk ohälsa ska inte bero på var i länet en person bor. Likvärdiga och kvalitetssäkrade insatser är målet för det modellarbete som nu påbörjas.
2021-03-23
Nya strategier för kvalitet och patientsäkerhet beslutades av Regionstyrelsen den 24 nov 2020. Strategierna visar vägen men för att få rätt saker att hända krävs en genomtänkt plan.
2021-03-22
Riksdagen har beslutat om ändring av bedömningsgrunden vid dag 181 i rehabiliteringskedjan.
2021-03-12
Under förra året fick patientnämnden i Uppsala län in 265 ärenden med covid-19-relaterade klagomål. Det framgår av en ny rapport från patientnämnden i Uppsala län. Brist på information om provtagning, missnöje med uppskjuten vård och oro för att smittas vid vårdbesök är några problem som lyfts fram av patienterna.
Alla nyheter

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.