För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om kriget i Ukraina

Information om kriget i Ukraina för vårdgivare.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19

Nyheter för vårdgivare

2022-06-21
För att underlätta för invånare att lista sig digitalt har Region Uppsala tagit fram en affisch med QR-kod som leder direkt ​till inloggningssidan för listningssystemet.
2022-06-10
Nu är det beslutat att teledermatoskopi ska breddinföras inom Region Uppsala. Till hösten lanseras en projekthemsida med information om bland annat utbildningar, instruktioner och vanliga frågor och svar.
2022-06-01
Vid sitt möte den 31 maj beslutade regionstyrelsen att provtagning för covid-19 ska fortsätta att vara avgiftsfritt inom Region Uppsala under hela år 2022.
2022-05-27
I Effektiv och nära psykologisk behandling utvecklas och implementeras sedan tidigare en modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa. Nu ansluter fler verksamheter till projektet vilket innebär att den nya modellen skapar potential att nå ut till mer än en tredjedel av länets invånare.

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.