För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om kriget i Ukraina

Information om kriget i Ukraina för vårdgivare.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Vaccination mot covid-19

Information för vårdgivare som har uppdraget att vaccinera mot covid-19 i Uppsala län.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19.

Nyheter för vårdgivare

2022-11-25
På grund av nyupptäckta risker för prestandaproblem i den nya versionen av Cosmic, har beslut tagits att det planerade driftstoppet på lördag den 3 december klockan 09-17 är inställt.
2022-11-03
Den 21 oktober genomfördes Esther Simlab i Uppsala. Syftet var att berörda professioner från olika huvudmän och anhöriga skulle få öva på en del av det nya vårdförloppet kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Övningen och samtalen under dagen utgjorde samtidigt en grogrund för fortsatt utveckling.
2022-10-31
Region Uppsala har tagit fram en regionövergripande process för behandling med sjukskrivning.
2022-10-25
Från och med den 1 november kommer Husläkarkansliet inte längre att ta emot listningsblanketter via fax. Patienter hänvisas i första hand till listning via 1177.se.

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.