För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Rutiner och riktlinjer covid-19

Styrande dokument gällande covid-19

It-support och inloggning

Vi hjälper dig. Kontakta din support.

Lokala VIS-dokument

Utöver de länsgemensamma ViS-dokumenten, finns också ViS-dokument som fastställts lokalt i länets kommuner.

Länsövergripande VIS-dokument

VIS-dokument som gäller i hela Uppsala län.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar