För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Styrande dokument - Covid-19

It-support och inloggning

Vi hjälper dig.

Kontakta din support.

Länsövergripande VIS-dokument

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar