För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Om vaccination mot covid-19

Samlad information för vårdgivare om vaccinationen mot covid-19.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19

It-support?

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Här bygger vi upp kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Här finns information om de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Samlad information om olika administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar