För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Läkemedelsnyheter

Här hittar du bland annat information om läkemedelsbrister.

Vaccination mot covid-19

Information för vårdgivare som har uppdraget att vaccinera mot covid-19 i Uppsala län.

Nyheter för vårdgivare

2023-09-14
Transvoice AB tar över avtalet för tolkförmedlingstjänster för Region Uppsala från och med 1 oktober 2023. Bytet av leverantör sker eftersom Global Talk, som regionen har ramavtal med idag, lägger ner sin verksamhet i Sverige.
2023-09-07
Varuförsörjningsnämnden har tecknat avtal med Onemed som ny leverantör av förbrukningsmaterial till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro.
2023-08-31
Snart kommer du att mötas av ett nytt utseende i Cosmic. Patientöversikten kommer att förändras med nya funktioner, där bland annat innehållet kommer att styras efter din yrkesroll.
2023-08-30
Vaccination mot covid-19 är fortsatt avgiftsfritt i Region Uppsala från 1 juli till och med den 31 december 2023. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte den 29 augusti.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.

Om kriget i Ukraina

Information om kriget i Ukraina för vårdgivare.

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar