För vårdgivare

Du som är vårdgivare och samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här. Exempelvis kontaktuppgifter, styrande dokument, kunskapsstöd inom olika områden och gällande avtal inom hälso- och sjukvården.

Om covid-19, coronavirus

Information och nyheter om covid-19 för vårdgivare.

Riktlinjer och rutiner covid-19

Styrande dokument gällande covid-19

Nyheter för vårdgivare

2021-09-17
Idag den 17 september inträffar internationella patientsäkerhetsdagen, instiftad av WHO. Region Uppsala arbetar aktivt med patientsäkerhet på många olika sätt. I år lyfts särskilt den svenska mödra- och förlossningsvården.
2021-09-08
Försäkringskassan har tagit fram en lösning för säkrare digitala möten med försäkrade och hälso- och sjukvården där sekretessinformation behandlas.
2021-09-07
Nu har en ny version av databasen SmiNet3 lanserats. I och med det har även inloggningslänken för att anmälan enligt Smittskyddslagen förändrats.
2021-09-06
Den 10 september är det dags för den internationella suicidpreventiva dagen. Vi frågar Erik Klingenberg, utredare på Hälso- och sjukvårdsavdelningen, vad dagen innebär och hur regionens suicidpreventiva arbete ser ut.
Alla nyheter

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.

VIS-dokument

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Vårdavtal och uppdrag

Se de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Uppsala.

Patient- administration

Administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.