Återgång till ordinarie regler gällande avgifter för uteblivet besök

2021-11-24

Under 2020– 2021 har reglerna för sena avbokningar varit lättade på grund av coronapandemin. Nu återgår vi till de ordinariereglerna för avgifter vid uteblivna besök från och med 22 november 2021. Det innebär att om patienten bokar av sitt besök senare än 24 timmar innan besöket får patienten betala en avgift.

Avgiften för uteblivet besök är på 400 kronor plus 70 kronor i faktureringskostnad. Det gäller även avgiftsfria besök och om patienten har frikort.

Om det finns godtagbara skäl till sen avbokning får mottagningen bedöma om avgift ska tas ut eller inte.

Mer information om patientavgifter finns på Patientavgifter i Uppsala län – 1177.se