Automatisk vidimering av vissa gamla svar i Cosmic

2021-02-23

Chefsläkargruppen har beslutat om en engångsåtgärd som sker den 1 mars.

Eftersom gamla, ovidimerade svar försvårar överblick på vidimeringslistan och tynger ner systemet så måste alla svar vidimeras.

Chefsläkargruppen har av denna anledning beslutat om en engångsåtgärd som innebär att svar på patologibeställningar och svar på vårdbegäran/konsultationsremisser i Cosmic som är äldre än från 2019-01-01 – det vill säga drygt två år gamla – vidimeras automatiskt.

Svaren försvinner då från inkorgens svar samt från respektive vårdpersonals ovidimerade-flik i Osignerat och ovidimerat. Svaren återfinns sedan i Svar provbunden respektive Patientens svarslista.

Observera att detta är en engångsrensning.

Hitta på sidan