Cosmic uppgraderas söndag 30 maj

2021-05-26

Mellan klockan 08:00-15:00 uppgraderas Cosmic till version R8.2.07.

Driftstoppet beräknas till 7 timmar och under den tiden kommer Cosmic inte att vara tillgängligt. Avbrottsrutiner gäller under stoppet och Cosmic Läskopia kommer att finnas tillgängligt.

Lämna datorn på

Datorer ska vara på inför uppgraderingen för att det nya klientpaketet ska kunna levereras utan fördröjning. För datorer som inte varit på under helgen, kan det dröja en stund innan uppgraderingen levereras, när datorn slås på nästa gång.

Information om nyheter/förändringar i Cosmic efter uppgraderingen, hittar du i detta nyhetsbrev.

Hitta på sidan