Dags att nominera till Hälsofrämjandepriset 2021

2021-10-08

Vill du lyfta en grupp eller person som arbetar systematiskt hälsoinriktat med individen i fokus? Då är det dags att nominera till Hälsofrämjandepriset.

Om Hälsofrämjandepriset

  • Uppmärksammar och belönar ett systematiskt arbete med levnadsvanor inriktat mot ett hälsofrämjande bemötande.
  • Inriktat på tidsbegränsade insatser, men kan också vara ett utvecklingsstöd till pågående insatser för samverkan och nytänkande.
  • Vårdstyrelsen delar ut priset utifrån nomineringar från verksamheterna.
  • Prissumman uppgår till totalt 100 000 kronor och kan fördelas på högst fyra pristagare.

Så här går nomineringen till Hälsofrämjande priset till

Välkommen att nominera under tiden 4–24 oktober.

Nomineringen ska innehålla:

  • En beskrivning av insatsen och vad den innebär för utvecklingen av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvården.
  • En beskrivning av enheten/gruppen-teamet/personen.

Insatsen bedöms utifrån att den:

  • Utvecklar ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande bemötande inom hälso- och sjukvården både gentemot patient, anhörig och medarbetare.
  • Är förankrad i ordinarie verksamhet och i utvecklingen av det hälsoinriktade arbetet i de för hälso- och sjukvården gemensamma kliniska processerna enligt Region Uppsalas Kunskapsunderlag för levnadsvanor.

Skicka in din nominering via e-post

Nomineringarna behandlas av Lokalt programområde för levnadsvanor, LPO-L. Vårdstyrelsen fattar beslut om pristagarna.