Dags att nominera till Hälsofrämjandepriset 2022

2022-10-03

Vill du lyfta en enhet eller grupp som arbetar systematiskt hälsoinriktat med individen i fokus? Då är det dags att nominera till Hälsofrämjandepriset. Nomineringsperioden pågår 23 september - 9 oktober.

Om Hälsofrämjandepriset

Hälsofrämjandepriset delas ut av Vårdstyrelsen utifrån nomineringar från verksamheterna. Priset uppmärksammar och belönar ett systematiskt arbete med levnadsvanor inriktat mot ett hälsofrämjande bemötande. Priset är inriktat på tidsbegränsade insatser, men kan också vara ett utvecklingsstöd till pågående insatser för samverkan och nytänkande.

Prissumman uppgår till totalt 100 000 kronor och kan fördelas på högst fyra pristagare.

Såhär går nomineringen till Hälsofrämjandepriset till:

Välkommen att nominera under tiden 23 september - 9 oktober.

Nomineringen ska innehålla:

  • En beskrivning av insatsen, och vad den innebär för utvecklingen av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvården.
  • En beskrivning av enheten/teamet-gruppen.

Insatsen bedöms utifrån att den:

  • Utvecklar ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande bemötande inom hälso- och sjukvården både gentemot patient, anhörig och medarbetare.
  • Är förankrad i ordinarie verksamhet och i utvecklingen av det hälsoinriktade arbetet i de för hälso- och sjukvården gemensamma kliniska processerna enligt Region Uppsalas Kunskapsunderlag för levnadsvanor.

Skicka din nominering via e-post

  • Mejla din nominering till kerstin.troedsson@akademiska.se
  • Ange ”Hälsofrämjandepriset 2022” i ärenderaden.
  • 9 oktober 2022 är sista nomineringsdag.

Nomineringarna behandlas av Lokalt programområde för levnadsvanor (LPO-L). Vårdstyrelsen fattar beslut om pristagarna.

Kontakt

Kerstin Troedsson

Utredare