Enkel listning via QR-kod​

2022-06-21

För att underlätta för invånare att lista sig digitalt har Region Uppsala tagit fram en affisch med QR-kod som leder direkt ​till inloggningssidan för listningssystemet.

Invånare kan enkelt välja vårdcentral, läkare eller barnavårdscentral via 1177.se. Genom att skanna QR-koden på affischen kommer den som ska göra sitt val direkt till inloggningssidan för listningssystemet.

Listning via e-tjänsten ger snabbare handläggning, minskar fel på grund av felaktigt ifyllda blanketter och ger personen som gör sitt val en direkt bekräftelse på var hen är listad. ​

Använd affischen på mottagningen för att underlätta för fler att lista sig digitalt med hjälp av QR-koden.

Ladda ner affischen

Använd QR-kod för att göra ditt val

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare

Hitta på sidan