Fördjupade webbinarier om nationellt vårdprogram för levnadsvanor

2022-04-06

Nu finns tillfällen att ta del av fördjupande webbinarier om nytt nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor och nationell arbetsgrupp (NAG) bjuder in till fyra fördjupande webbinarier om nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Lars Jerdén, ordförande NAG vårdprogram, inleder. Huvudansvariga för respektive avsnitt i vårdprogrammet ger en introduktion till innehållet i respektive avsnitt. Därefter finns gott om tid för dialog och till att ställa frågor.

  • Barn och unga 26 april kl. 10-12  
  • Tobak, alkohol 27 april kl. 15-17
  • Inför operation 28 april kl. 15-17  
  • Mat, fysisk aktivitet 4 maj kl. 15-17

Mer information och anmälan till webbinarierna (kunskapsstyrningvard.se)