Förlängd ansökningstid för att bli modellverksamhet

2022-02-07

Vill din vårdcentral bidra till att implementera ny modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa? Nu förlängs sista ansökningsdatumet till 31 mars.