Fortsatt gratis vaccination mot covid-19

2023-03-28

Vaccination mot covid-19 är fortsatt avgiftsfri i Region Uppsala från den 1 januari till och med den 30 juni 2023. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte den 28 mars.

Bakgrunden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. SKR rekommenderar Sveriges regioner att fortsätta erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige en avgiftsfri vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2023. Region Uppsala kommer att följa den rekommendationen.

Vaccination mot covid-19 har varit avgiftsfri för invånare sedan det infördes i Region Uppsala.

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare