Fortsatt gratis vaccination mot covid-19

2023-12-19

Vaccination mot covid-19 ska fortsatt vara avgiftsfri i Region Uppsala från 1 januari 2024. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte den 19 december.

Region Uppsala följer alltid rekommendation om avgiftsfrihet från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19. Därmed blir vaccination för covid-19 fortsatt avgiftsfri, även från den 1 januari 2024. 

På 1177.se finns information om vilka som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. 

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare