Nu införs dödsbevis och dödsorsaksintyg i Webcert

2021-11-30

Från och med den 1 december går det att skicka dödsbevis och dödsorsaksintyg digitalt i Webcert via Cosmic.

Dödsbevis och dödsorsaksintyg skickas direkt efter att läkaren signerat intyget till intygsmottagarna, Skatteverket respektive Socialstyrelsen.

Förifyllnad av dödsorsaksintyg utifrån dödsbevis

Ett dödsorsaksintyg kan skapas från ett signerat dödsbevis. Dödsorsaksintyget fylls då i automatiskt med de informationsmängder som är gemensamma för de två intygen. Dödsorsaksintyget kommer enbart fylla i information från dödsbeviset när båda intygen skapas på samma vårdenhet inom samma vårdgivare.

Viktig information

Makulering av dödsbevis

När du makulerar dödsbevis behöver du göra följande:

  1. Genom att trycka på ”Makulera” makulerar du dödsbeviset i Webcert och en notifiering skickas till vårdsystemet, men detta kommer inte att återkalla dödsbeviset hos Skatteverket.
  2. Förutom att trycka på ”Makulera” måste du därför omedelbart ta kontakt med Skatteverket. Det gör du genom att ringa Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 och ange "folkbokföring - dödsfall".

Makulering av dödsorsaksintyg

När du makulerar dödsorsaksintyg behöver du göra följande:

  1. Genom att trycka på ”Makulera” makulerar du dödsorsaksintyget i Webcert och en notifiering skickas till vårdsystemet, men detta kommer inte att återkalla dödsorsaksintyget hos Socialstyrelsen.
  2. Förutom att trycka på ”Makulera” måste du därför omedelbart ta kontakt med Socialstyrelsen. Det gör du genom att ringa Socialstyrelsens växel på telefon 075-247 30 00.

Ersätta intyg

  • Ett intyg kan ersättas om det innehåller felaktiga uppgifter eller om ny information tillkommit efter att intyget utfärdades. Om dödsbeviset är utfärdat på fel patient ska dödsbeviset makuleras.
  • Senast skapade dödsbevis är det som gäller. Om du ersätter det tidigare dödsbeviset och lämnar in det så blir det därför detta dödsbevis som gäller.

Dödsbevis som överlämnas till polis när rättsmedicinsk obduktion är aktuell ska fortfarande skrivas på papper.