Effektiv och nära vård 2030 - frukostseminarium 10 oktober

2022-09-02

I samband med World Mental Health Day, WHO:s dag för att uppmärksamma psykisk hälsa och ohälsa, bjuder Effektiv och nära vård 2030 in till frukostseminarium på temat Psykisk hälsa den 10 oktober, klockan 9-10.

Vid frukostseminariet kommer du få en internationell och nationell utblick samt få ta del av hur omställningsarbetet Effektiv och nära vård tar sig an frågorna psykisk hälsa och ohälsa. Du får veta mer om hur långt arbetet i Uppsala län kommit, vad som är på gång och hur planen framåt ser ut.

Medverkar gör bland annat Kerstin Evelius strategisamordnare psykisk hälsa och Emma Manner, projektledare Effektiv och nära psykologisk behandling. Moderator är Åsa Himmelsköld, programchef på programkansliet Effektiv och nära vård 2030.

Anmälan

Mejla till effektivochnaravard@regionuppsala.se för att få länk till Teamsmötet där seminariet sänds.

Vill du veta mer om Effektiv och Nära vård, läs mer på Samverkanswebben: Effektiv och nära vård 2030 - Region Uppsala

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration

Hitta på sidan