Införande av ny koppling vid neuroaxial administrering av läkemedel

2024-05-02

Region Uppsala inför NrFit den 4 september klockan 8.00. NrFit är en ny typ av koppling som används vid neuroaxial administrering av läkemedel. Inför införande ska minst en representant från varje berörd enhet skickas till en visning av produkter där mer information ges.

Dessa användningsområden påverkas av införandet

 • Epidural anestesi
 • Spinal anestesi
 • Regional anestesi (plexus med och utan kateter)
 • Sårinfiltrationskatetrar
 • Ventrikeldränage/spinaldränage
 • Lumbalpunktion
 • Avancerad pumpbaserad smärtbehandling (epiduralt/spinalt)
 • Intratekal cytostatika administrering
 • Myelografi

Införande påverkar alla operationsavdelningar, centralberedningsenhet, förlossning, avdelningar som gör lumbalpunktioner, röntgen, onkologi, avdelningar som behandlar patienter med epiduraler och neuro- samt neurokirurgiavdelningar.

Visning av produkterna

Inför införande ska minst en representant från varje berörd enhet skickas till en visning av produkterna där mer information ges.

Datum och tid
29 maj mellan klockan 9.00 och 12.00.

Plats
Ingång 100, 2 trappor upp, fikaområdet utanför Hson Holmdalsalen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Förberedelser för berörda enheter inför september

 • Skicka minst en representant till visning av produkter den 29 maj klockan 9.00-12.00 på Akademiska sjukhuset
 • Göra plats för produkterna
 • Beställa NrFit produkter under perioden juni-augusti
 • Sprida information till alla medarbetarna
 • Starta med NrFit den 4 september klockan 08.00

Två olika NrFit-kit beroende på enhetens behov

För att underlätta införandet av NrFit på enheter som behandlar patienter med epiduraler och sårkatetrar eller gör lumbalpunktioner finns två olika NrFit-kit: NrFit bas och NrFit LP. Mer information om var kan man hämta kit kommer under vecka 34.

Artikel

BAS kit

LP kit

5ml spruta NrFit lock

5st

5st

10ml spruta NrFit lock

5st

5st

Uppdragningskanyl NrFit

10st

10st

Filter

2st

 

Epidural kateterkoppligar

2st

 

Nyckel till kateterkoppling

2st

 

Införandet av NrFit är nationellt

För att minska risken för neuroaxial feladministrering av läkemedel införs NrFit nationellt under september och oktober 2024. NrFit en ny typ av koppling som följer den nya ISO-standarden 80369-6.

Region Uppsala inför NrFit den 4 september klockan 08.00.

NrFit innebär att diametern för sprutspetsen är 20% mindre än standard Luerkoppling. Systemet är färgkodat i färgen gul.

Vid frågor om införande av NrFit, kontakta

Andrea Maria Kollmann Camaiora

Bitr.Överläkare /MLL