Oförändrad provtagning för covid-19 inom vård och omsorg

2021-10-27

Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendationer kring provtagning för covid-19 träder i kraft 1 november. De omfattar dock inte provtagning inom vård och omsorg.

Den 1 november ändrar Folkhälsomyndigheten rekommendationerna om vilka som ska provtas vid symtom på covid-19 i samhället. I samband med det görs ingen förändring avseende provtagning för covid-19 inom vård och omsorg. Det innebär att personal, patienter och brukare ska fortsätta att provtas vid symtom på covid-19 även om de är vaccinerade eller har haft covid-19 de senaste sex månaderna. Även den provtagning som görs vid smittspårning i vården är oförändrad.

Fortsatt provtagning även inom LSS-boenden

Enligt Folkhälsomyndigheten ska provtagning vid symtom fortsätta för äldre omsorgstagare inom LSS-boenden. I Uppsala län har Vårdhygien och Smittskyddsenheten beslutat att fortsatt rekommendera provtagning vid symtom för samtliga brukare inom LSS-boenden. Anledningen är att det är svårt att avgränsa vad äldre innebär, att det finns personer med andra riskfaktorer för svår covid-19 inom LSS-boenden och att provtagning av en enskild brukare med symtom även görs för att skydda andra brukare på boendet som kan ha ökad risk för svår sjukdom vid covid-19.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Mer om de nya rekommendationerna kring provtagning för covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.