Kontrollera alltid överkänslighet vid förskrivning

2022-02-22

Kopplingen mellan överkänslighetsregistrering och läkemedelsmodul i Cosmic fungerar inte alltid. Därför måste du som förskriver läkemedel alltid kontrollera om det finns varningar för överkänslighet inlagda.

Det går att markera att en patient är överkänslig mot ett läkemedel med viss ATC-kod i uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic. Om du försöker ordinera ett läkemedel med denna ATC så genererar systemet en varning. Det har visat sig att denna funktion inte alltid fungerar eftersom ATC-kod kan ändras över tid.

Du som förskriver läkemedel kan inte förlita dig på att funktionen med överkänslighetsvarningar alltid fungerar. Kontrollera därför alltid om det finns några överkänslighetsvarningar inlagda i UMS vid ordination av ett nytt läkemedel.

Elektronisk patientjournal (EPJ) arbetar med att identifiera de patienter där felet finns och kommer att återkomma med åtgärdsförslag.

Vid registrering av överkänslighet som gäller läkemedel, används som tidigare följande rutin: COSMIC - ATC-KODSKOPPLADE VARNINGSMARKERINGAR

Kontakt

David Borgestig, enhetschef
Elektronisk patientjournal