Kortat intervall mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19

2022-01-13

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrar nu Region Uppsala dosintervallet mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 till fem månader för alla över 18 års ålder.

Alla som fyllt 18 år, och där det gått minst fem månader sedan dos två, från och med nu idag kan boka in sin tredje dos.

Region Uppsala har en god kapacitet med lediga tider just nu i länets alla kommuner. Tillsammans med de privata vaccinatörer kan åtminstone 24 000 doser vaccin mot covid-19 ges per vecka. Det är en omfattande samhällsspridning av viruset och det är viktigt att så många som möjligt snabbt får den tredje dosen av vaccinet.

Bokning görs i första hand via 1177.se, därifrån nås nu även de privata vaccinatörer som jobbar på uppdrag av Region Uppsala.