Krav på säker inloggning med SITHS införs för privata tandläkare

2023-03-22

Från och med 30 juni 2023 behöver privata tandläkare med relation till Region Uppsala använda inloggning med SITHS för att få åtkomst till tandvårdssystemen.

I tandvårdssystemen hanteras personuppgifter och för att uppnå rätt säkerhetsnivå kommer det från och med den 30 juni 2023 att krävas inloggning med SITHS e-ID eller Mobilt SITHS e-ID till tandvårdssystemen Symfoni och Libretto.

Bakgrunden till förändringen är att Ineras avtal med NetID Enterprise upphör den 30 juni 2023, vilket innebär att nuvarande autentiseringsmetod för extern åtkomst till tandvårdssystemen (Telia-certifikat) inte kan användas efter detta datum.

Beställ SITHS via ombud

Det är varje tandläkare/klinik som ansvarar för att beställa SITHS-kort via ombud. På Ineras webbplats finns mer information om hur du beställer och vilka ombud som finns. Tänk på att beställa SITHS-kort i god tid, det kan vara krav på tidsbokning och leveranstider.

Läs mer på Ineras webbplats (inera.se)

Nästa steg är att ladda ner SITHS e-ID för Windows, se länk:

SITHS eid för Windows (nedladdning från Inera)

Anmälan för behörighet

När du har fått ditt SITHS-kort ska du anmäla detta till Region Uppsala för att få behörighet till tandvårdssystemen. Även du som redan har SITHS-kort ska anmäla det för att få rätt behörighet.

Anmälan görs senast 31 maj till: intyg.tandvard@regionuppsala.se 

Fakta om SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Läs mer om SITHS på Ineras webbplats (inera.se)

Kontakt

Vid it-tekniska frågor kontakta: it-support@regionuppsala.se 

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare

Suzana Lundholm

Tandläkare