Munskydd under hela arbetspasset upphör och fysiska möten kan återupptas

2022-03-14

Nu ändras skyddsåtgärder kopplade till covid-19.

Personal behöver inte längre använda munskydd under hela arbetspasset inom kommunala verksamheter eller då två meters avstånd inte kan hållas till annan personal. Begränsningar av fysiska möten och utbildningar, där avstånd inte kan hållas, tas bort. Det beslutade TL HSVO den 10 mars. För att förändringarna inte ska leda till en ökad smittspridning i vården är det viktigt att övriga smittskyddsåtgärder följs.

Smittspridningen av covid-19 minskar i Uppsala län och därför anpassas smittskyddsåtgärderna i vården. Personal ska fortsätta använda munskydd som source control när arbetsuppgifterna innebär att två meters avstånd inte kan hållas till brukare, men i övrigt behöver personal inte använda munskydd som source control.

Verksamheten ska också fortsätta att minska antalet personal som har kontakt med varje brukare och begränsa tiden för nära kontakter mellan personal och brukare. Säkra besök ska tillämpas då smittspridning i samhället är fortsatt hög Ordna för säkra besök på äldreboenden.

Rekommendationen om att hålla två meters avstånd inom personalgrupper upphör, vilket innebär att möten och utbildningar kan återupptas.

När dessa förändringar görs är det mycket viktigt att personal med symtom, som kan vara covid-19, fortsätter att stanna hemma från arbetet och boka PCR-test så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att vuxna som inte vaccinerat sig mot covid-19 bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Det kan begränsa möjligheten för ovaccinerad personal att delta i möten och utbildningar där trängsel uppstår.

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunalvård i Uppsala län

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Kontaktuppgifter

Vårdhygien i Uppsala län

018-611 39 02

vardhygien@akademiska.se

Hitta på sidan