Nu har webbplatsen 1177 för vårdpersonal öppnat

2024-07-02

1177.se är en webbplats som miljoner invånare använder. Den 10 juni öppnades en ny del av webbplatsen som riktar sig till vårdpersonal. Innehållet bygger inledningsvis på de nationella kunskapsstöd som har tagits fram inom regionernas system för kunskapsstyrning.

Webbplatsen 1177.se är en välkänd resurs som miljoner invånare använder. Nu har den utvidgats för att även rikta sig till vårdpersonal. Innehållet bygger initialt på de nationella kunskapsstöd som har utvecklats inom regionernas system för kunskapsstyrning. Detta steg syftar till att öka kännedomen, användningen och nyttan av kunskapsstöden genom att dra nytta av det gemensamma varumärket 1177.

Lättillgängliga kunskapsstöd

1177 för vårdpersonal kommer att utvecklas i flera etapper. Till en början har kunskapsstöden från nationelltklinisktkunskapsstod.se (NKK) flyttats till den nya webbplatsen vardpersonal.1177.se. På startsidan kommer det finnas information och länkar till flera kunskapsstöd, inklusive Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa (VIP).

Framöver kommer fler kunskapsstöd att integreras i 1177 för vårdpersonal. Målet är att de nationella kunskapsstöden med bästa tillgängliga information ska vara lätta att använda både inom primärvård och specialiserad vård. Dessutom utreds möjligheten att skapa en del där medarbetare kan nå olika tjänster och verktyg via inloggning.

– I dagsläget har vi inga regionala tillägg som kommer föras in i den nya portalen. Just nu utreder vi hur Region Uppsala ska arbeta med kunskapsstöd och vilken portal som ska användas. Tills vidare kommer våra lokala kunskapsstöd ligga kvar i Docplus, säger Åsa Himmelsköld, chef vid strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling, Region Uppsala.

Ny utformning

1177 för vårdpersonal har en blå grafisk design och tydlig information om vilken målgrupp sidorna riktar sig till. NKK har upphört och ersätts av 1177 för vårdpersonal. Om någon besökare ändå går in på NKK slussas de automatiskt vidare till 1177 för vårdpersonal.

Fakta kunskapsstöd

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård utvecklar och ansvarar även fortsättningsvis för nationella kunskapsstöd. Målet med kunskapsstyrning är att i varje vårdmöte alltid använda bästa tillgängliga kunskap. Att samla kunskapsstöden på 1177 för vårdpersonal gör det enklare för medarbetarna att använda kunskapsstöden vid mötet med patienten.

Information samt frågor och svar om 1177 för vårdpersonal (vardpersonal.1177.se)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (vardpersonal.1177.se)